Albumy

Za pomocą albumu można doskonale zaprezentować na przykład wszelką działalność związaną z kulturą, ochroną przyrody czy rozwojem turystyki. Materiał do albumu możesz dostarczyć w dowolnej postaci. Wykonaliśmy również albumy, które musieliśmy wykonać niemal w całości samodzielnie. 

Dobrym przykładem jest wydany przez nas album pt. „Poznawanie walorów przyrodniczych powiatu choszczeńskiego”. Naszym zadaniem jako wydawcy było wykonanie wszystkich prac – łącznie z tworzeniem treści w oparciu o wytyczne przedstawione przez zleceniodawcę. Jako wydawnictwo:

  • opracowaliśmy koncepcję struktury tematycznej, 
  • napisaliśmy wstęp, 
  • sami wykonaliśmy i pozyskaliśmy materiał fotograficzny, 
  • zredagowaliśmy rozbudowane podpisy do zdjęć, 
  • wykonaliśmy odpowiednią mapę powiatu, 
  • zaprojektowaliśmy layout
  • wykonaliśmy skład,
  • dokonaliśmy korekty tekstów
  • przetłumaczyliśmy treść na dwa języki (angielski i niemiecki). 

Wszystkie wymienione prace wymagały od nas odpowiednich kompetencji wynikających z doświadczenia w obrębie naszego zespołu. 


Interesuje Cię wydanie albumu w wydawnictwie?

Zapytaj o wydanie książki