W Wydawnictwie Sorus najbardziej cenię sobie:

  • Możliwość niczym nieskrępowanej bieżącej współpracy i uzgodnień z zespołem Wydawnictwa w trakcie prac związanych z przygotowaniem artykułów do druku.
  • Fachowe i merytoryczne uwagi ze strony Wydawnictwa na temat przygotowanych do druku artykułów.