Cenię dużą kulturę i życzliwość wszystkich Pracowników Wydawnictwa okazane w trakcie przygotowywania publikacji do druku, również w przypadku zaistnienia różnicy zdań między autorem a Wydawnictwem. Piękne opracowanie i wydrukowanie okładki. Staranność druku w odniesieniu do tekstu i rycin. Służenie fachową radą przez Redaktora-botanika.