Franke Jerzy

Jerzy Franke, autor niniejszego dzieła (Mukrz i ród Kulczyka w Cisowej krainie Borów Tucholskich) urodzony w 1961 r. w Hucie (gm. Lniano), wychował się w Cisinach, a od 1975 zamieszkał w Mukrzu, miejscu życia wielu pokoleń z rodu Kulczyków, których jest potomkiem „po kądzieli”.  

Szkołę ukończył w 1979 r. Żonaty, ma dwoje dzieci i troje wnucząt. Kilkanaście lat przepracował w śląskich kopalniach (KWK Ziemowit i KWK Mysłowice), mieszkając w Lędzinach, Imielinie i Mysłowicach. 5 lat mieszkał i pracował w Niemczech. Przez ostatnie 23 lata prowadził własną działalność gospodarczą.  

Jest pełnym pasji miłośnikiem historii i przyrody swojej małej ojczyzny – Cisowej Krainy Borów Tucholskich. Od roku 2019 jest sołtysem Mukrza (z Cisinami) w gminie Lniano oraz wiceprzewodniczącym miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Stara się integrować społeczność lokalną np. poprzez założoną przez niego grupę „Cisowa Kraina Mukrza i Cisin” na Facebooku (link: https://m.facebook.com/groups/mukrz.cisy/), na której forum leśnik (p. Dawid Kontny) publikuje blog przyrodniczy „Borem Lasem Wodą Bagnem” 

W roku 2022 ukazały się, z udziałem p. Jerzego Franke, dwie książki: archiwalna Kronika szkoły w Wętfiu, uwzględniająca także okres pruski (udział w tłumaczeniu i wstępne zredagowanie do druku) oraz Sto lat parafii Lniano (współautor). 

Wyświetlanie jednego wyniku