Wydaj z nami tak jak chcesz

Zajmujemy się publikowaniem książek niezależnie od ich gatunku. Wydajemy zarówno literaturę podróżniczą, jak i poezję; beletrystykę oraz literaturę faktu, a także książki naukowe i poradniki. Troszczymy się tak samo o debiutantów, jak i o doświadczonych już twórców.

Jeżeli chcą Państwo wydać swoją książkę, nawet w niewielkim nakładzie, prosimy o przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną plik tekstowy całości utworu, dołączając do niego jednostronne streszczenie oraz ilustracje, jeśli takowe mają znaleźć się w publikacji. Przesłane materiały będą podstawą do sporządzenia kalkulacji kosztów wydawniczych.

Nasze usługi obejmują całościowe przygotowanie książki do druku. Zajmujemy się zatem redakcją i korektą, składem komputerowym, opracowaniem graficznym, a także drukiem i oprawą. Prowadzimy również marketing książki i jej dystrybucję. Jeżeli zatem zależy Państwu na profesjonalnym, szybkim procesie wydawniczym, wysoce estetycznym wydaniu oraz dotarciu do Czytelników, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Odpowiadamy na każde zgłoszenie!

Porady dla autorówNasze realizacje Opinie autorów

 

Opisz poniżej swoje potrzeby, a prześlemy Ci odpowiedź z propozycją rozwiązań:

  

Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem książek do druku, zaczynając od redakcji, przez skład komputerowy i opracowanie graficzne. Książki drukujemy w każdym nakładzie, dobierając najbardziej opłacalną dla danej pozycji technikę druku. Wydrukowane książki oprawiamy i oddajemy autorowi gotowe egzemplarze. Pomagamy również w dystrybucji i promocji książki.