Malinowski Stanisław Józef

Malinowski Stanisław Józef

 
Stanisław Józef Malinowski
– poeta ziemi Cieszyńskiej, publikował w prasie i antologiach poezji. Laureat konkursów poetyckich m.in. I miejsce w międzynarodowym konkursie poetyckim “GRANICA. Skarby z cieszyńskiej trówły, 2001”. Związany z grupami poetyckimi “Nadolzie”, “Poethicon”, “Nawias”. Tłumacz – amator poezji w językach słowiańskich. Uznaje wyższość ekumenii nad ekonomią. Realizuje swój program – Poezjo przybywaj, bo świat dziczeje.


  • Prace domowe. Malinowski Stanisław Józef

    Prace domowe

    34,90  z VAT

    Nakład wyczerpany