Sorokowski Piotr

Sorokowski Piotr

Dr hab. Piotr Sorokowski (Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego) jest/był stypendystą w programach Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, National Geographic i MNiSW. Laureat licznych nagród naukowych (min. KP PAN, PSPS). Prowadził badania terenowe w Afryce, Amazonii, Nowej Gwinei i na Wyspach Cooka.

Nie znaleziono produktów, których szukasz.