Alicja Pihan-Kijasowa

Prof. dr hab. Alicja Pihan-Kijasowa jest pracownikiem Instytutu Filologii Polskiej UAM, w Zakładzie Lingwistyki Antropologicznej. Bada dzieje języka polskiego, szczególnie polszczyzny Kresów Wschodnich, oraz zajmuje się historią leksyki. Jest też mocno zaangażowana w działalność Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk W latach 2005-2011 była głównym redaktorem wydawnictw PTPN, a od 2011 roku jest wiceprezesem Towarzystwa.

Jest miłośniczką kotów; ma ich zwykle od 3 do 5. Zgromadziła też dużą kolekcję ich figurek.

Nie znaleziono produktów, których szukasz.