Arnold Bernaciak

Arnold Bernaciak

– przyrodnik, ekonomista, pracownik Katedry Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Wykładowca ekonomiki środowiskowej i zarządzania środowiskowego na macierzystej Uczelni oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W swoich zainteresowaniach naukowych zajmuje się badaniem relacji gospodarka-środowisko, zarówno w skali mikro (gminy, przedsiębiorstwa), jak i w skali gospodarki narodowej i światowej.

  • doktor nauk ekonomicznych (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), magister biologii (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  • adiunkt w Katedrze Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
  • wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademii Rolniczej w Poznaniu
  • specjalista w dziedzinie ekonomiki środowiskowej i zarządzania środowiskowego
  • autor licznych artykułów z zakresu problemów środowiskowych przedsiębiorstw i jednostek samorządowych
  • autor książek „Przedsiębiorstwo wobec wymagań ochrony środowiska”, „Ochrona środowiska w praktyce. Aspekty ekonomiczno-prawne” oraz współautor podręcznika „Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska”
  • konsultant wielu jednostek samorządowych i administracji rządowej w zakresie zarządzania środowiskowego
  • członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych

Wyświetlanie wszystkich wyników: 2