Barbara Erdmann

Barbara Erdmann

Urodzona w 1951 roku w Gladbeck (Niemcy), obecnie mieszka w Lennestadt i w Poznaniu. Absolwentka germanistyki, muzyki, pedagogiki i psychologii. Przez 28 lat pracowała jako nauczycielka w szkołach podstawowych i zawodowych oraz w szkołach wyższych, gdzie uczyła obcokrajowców języka niemieckiego. Kierowała chórami i orkiestrami oraz koncertowała wspólnie z mężem w duecie akordeonowym.

Od 1983 r. opublikowała sześć książek. Niniejszy tomik jest trzecią dwujęzyczną książką autorki (po Poznań – moja druga skóra i Polska – moja druga skóra). Uzupełniają go pełne ekspresji grafiki Manfreda Kaufholda.


Geboren 1951 in Gladbeck (Deutschland), wohnhaft in Lennestadt und Posen. Nach dem Studium der Germanistik, Musik, Pädagogik und Psychologie war sie 28 Jahre lang als Lehrerin an Grund- und Hauptschulen tätig und unterrichtete an Volkshochschulen Deutsch für Ausländer. Sie leitete Chöre und Orchester und konzertierte mit ihrem Ehemann als Akkordeon-Duo.

Seit 1983 veröffentlichte sie sechs Bücher. Dieses Werk ist das dritte zweisprachige Werk der Autorin (nach Posen – meine zweite Haut und Polen – meine zweite Haut), ergänzt durch die ausdrucksstarken Grafiken von Manfred Kaufhold.

Nie znaleziono produktów, których szukasz.