Marcin Spychała

Marcin Spychała

  • doktor nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska (Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu), magister biologii (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
  • adiunkt w Katedrze Budownictwa Wodnego Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, na Wydziale Melioracji i Inżynierii Środowiska
  • specjalista w dziedzinie inżynierii i ochrony środowiska
  • autor kilkunastu publikacji z zakresu technologii oczyszczania ścieków, urządzeń oczyszczania ścieków, gospodarki osadami ściekowymi i analizy techniczno-ekonomicznej systemów oczyszczania ścieków
  • autor i współautor programów ochrony środowiska oraz szkoleń dotyczących programów ochrony środowiska, konsultant jednostek samorządowych i administracji rządowej w zakresie ochrony i kształtowania środowiska
Nie znaleziono produktów, których szukasz.