Maria Kwiatkowska-Ratajczak

Maria Kwiatkowska-Ratajczak – profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, kieruje Pracownią Innowacji Dydaktycznych w Instytucie Filologii Polskiej. Autorka książek Z perspektywy wartości o prozie dla dzieci i młodzieży (1994) oraz Metodyka konkretu. O wybranych problemach zawodowego kształcenia nauczycieli polonistów (2002). Współredaktorka tomów rozpraw Konteksty polonistycznej edukacji (1998), Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły (2008). Współautorka i redaktorka naukowa podręcznika akademickiego z zakresu dydaktyki kształcenia polonistycznego Innowacje i metody(2011). Redaktorka „Polonistyki”. Rzeczoznawczyni MEN do spraw podręczników. W latach 2003–2006 przewodnicząca Komisji Edukacji Szkolnej i Akademickiej Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Współpracowała z Fundacja Guardiniego z Berlina, Katedrą Polonistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Wilnie i polonistami z Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Na zaproszenie Polish Teachers Association in America, Inc. oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” prowadziła wykłady i warsztaty dla nauczycieli w Chicago.

Nie znaleziono produktów, których szukasz.