Redakcja

Czym jest redakcja tekstu? 

Jest to pierwszy z etapów procesu wydawniczego przygotowującego daną pozycję do publikacji. Redakcja jest kompleksowym opracowaniem tekstu przeznaczonego do wydania. To złożona czynność, podczas której treść książki sprawdzana jest zarówno na poziomie językowym, jak i merytorycznym.

Podczas redakcji eliminuje się błędy ortograficzne, stylistyczne i gramatyczne, lecz jest to jedynie pierwszy etap całego procesu. Dalsza praca polega na uczynieniu tekstu bardziej zrozumiałym i przystępnym dla odbiorców, aby dobrze się go czytało.

W trakcie redakcji jesteśmy w stałym kontakcie z autorem. W przypadku gdy mają miejsce duże ingerencje w tekst, omawiamy i wyjaśniamy przyczyny ich zmian. Nie wprowadzamy żadnych poprawek bez zgody i wiedzy autora, musi on zaakceptować każdą z nich. Chcemy, by wydawane u nas książki oddawały unikalny styl pisarski, jak i by były zgodne z obowiązującymi zasadami polszczyzny. 

Przykładamy wszelkich starań, by wydawane przez nas książki nie posiadały błędów. Zależy nam, by były atrakcyjne pod każdym względem – wizualnym, ale również językowym. Dlatego tak ważna jest profesjonalna redakcja.  Przykładamy szczególną uwagę do tego aspektu procesu wydawniczego, aby zapewnić Państwu możliwość publikacji książki na najwyższym poziomie.

ETAPY PRAC REDAKCYJNYCH

REDAKCJA

Redaktor językowy po analizie tekstu zaproponuje ewentualne zmiany i uzupełnienia, które dotyczą przejrzystości konstrukcji książki – np. struktury i kolejności rozdziałów. Następnie przystąpi do najważniejszego aspektu, czyli do poprawy błędów językowych – ortograficznych, gramatycznych, stylistycznych, itp. Zadba również o spójność tekstu – logiczną i merytoryczną, o unikanie powtórzeń, o poprawny zapis przypisów i bibliografii. Po wprowadzeniu poprawek przez redaktora, autor będzie miał możliwość zaakceptowania zmian lub odniesienia się do każdej z nich. Wówczas przystąpimy do kolejnego etapu pracy nad książką, czyli do KOREKTY.
strzałka

KOREKTA

Podczas tego etapu doświadczony korektor ponownie czyta tekst, by wyeliminować obecność wszelkich błędów. Zwróci on również szczególna uwagę na literówki. Jeśli na tym etapie pojawią się jeszcze jakieś wymagające dopracowania fragmenty tekstu, zostaną one poprawione przez korektora. W przypadku wątpliwości korektor skonsultuje je z autorem telefonicznie lub mailowo.

Po zakończeniu korekty książka przekazywana jest do REDAKCJI TECHNICZNEJ, a następnie do SKŁADU.

strzałka

REDAKCJA TECHNICZA

Redaktor techniczny w oparciu o specyfikę pracy określa graficzną stronę książki, na którą składają się style czcionek i akapitów, format szpalt, układ tabel, wykresów, materiału ilustracyjnego, paginacja, style przypisów itp. Powstałe w ten sposób założenia stanowią wskazówki do SKŁADU.
strzałka

SKŁAD

Profesjonalny łamacz dokonuje składu tekstu w oparciu o wytyczne redaktora technicznego. W ten sposób powstaje plik PDF książki przeznaczony do druku. Jednak zanim trafi do drukarni, poddany zostanie korekcie, która ma na celu wyeliminowanie ewentualnych błędów składu, oraz zostaje przekazany do zatwierdzenia autorowi.

ZAMÓW WYCENĘ