Skład komputerowy

skład komputerowy tekstu, indesign


Czym jest skład komputerowy tekstu?

Skład i łamanie tekstu to dostosowanie go do formy odpowiedniej dla danego rodzaju publikacji. Najpierw tekst jest łamany, czyli umieszczany w formie kolumn na poszczególnych stronach. Później jest on składany, nadaje mu się wygląd, który znamy już z gotowych książek. Dopiero na tym etapie możliwe jest dokładne określane, ile stron będzie miała Twoja publikacja. Zależy to od rodzaju fontu, jego rozmiaru, interlinii oraz marginesów. To na tym etapie łączymy się ilustracje z tekstem i dbamy, by elegancko się prezentowały. Estetyczny skład w znacznej mierze decyduje o atrakcyjności książki i komforcie jej późniejszego odbioru.

Zarówno skład jak i łamanie to terminy zecerskie. Wywodzą się z dawnych, klasycznych metod przekształcania tekstu opartych na procesach materialnych. Obecnie prace te są wykonywane za pomocą wyspecjalizowanych programów komputerowych i określane ogólnym terminem DTP (ang. desktop publishing).