Skład komputerowy

skład komputerowy tekstu, indesign


 

Czym jest skład komputerowy tekstu?

 

Skład i łamanie tekstu to dostosowanie go do formy odpowiedniej dla danego rodzaju publikacji. Najpierw tekst jest łamany, czyli umieszczany w formie kolumn na poszczególnych stronach. Później jest on składany, nadaje mu się wygląd, który znamy już z gotowych książek. Dopiero na tym etapie jest określane ile stron będzie miała Twoja publikacja. Estetyczny skład w znacznej mierze decyduje o atrakcyjności książki i komforcie jej późniejszego odbioru.

Zarówno skład jak i łamanie to terminy zecerskie. Wywodzą się z dawnych, klasycznych metod przekształcania tekstu opartych na procesach materialnych. Obecnie prace te są wykonywane za pomocą wyspecjalizowanych programów komputerowych i określane ogólnym terminem DTP (ang. desktop publishing).