Jak wygląda proces wydawniczy książki naukowej?

PRZEKAZANIE MATERIAŁÓW DO REDAKCJI

Po podpisaniu umowy wydawniczej autor przekazuje nam wszystkie materiały składające się na książkę, w szczególności: plik z całym tekstem, ryciny, tabele, wykresy, zdjęcia itp. Najlepiej, jeśli wszystkie elementy istnieją w formie cyfrowej, wówczas można całość przesłać drogą elektroniczną. Materiały do 20 MB prosimy o przesyłanie jako załączniki do wiadomości e-mail na adres redakcja@dmsorus.pl. Większe objętościowo materiały prosimy przesyłać za pośrednictwem wirtualnych dysków (np. Google, Dropbox, Wetransfer itp.), także z podaniem adresu redakcja@dmsorus.pl.

strzałka

REDAKCJA MERYTORYCZNA

Nasz redaktor prowadzący, po analizie tekstu, zaproponuje ewentualne zmiany i uzupełnienia, które dotyczą przejrzystości konstrukcji książki – struktury i kolejności rozdziałów, …….. Oczywiście nie zamierzamy ingerować w merytoryczne zagadnienia, to bowiem autor jest specjalistą w tej dziedzinie, a nie my. Zadaniem naszych redaktorów jest jedynie pomoc w uzyskaniu możliwie jasnej i czytelnej konstrukcji zgodnej z zasadami sztuki edytorskiej ze szczególnym uwzględnieniem publikacji naukowych. Po ewentualnych zmianach dokonanych przez autora bądź w porozumieniu z nim książka przekazywana jest do etapu KOREKTA.

strzałka

KOREKTA

Doświadczony korektor przeprowadzi adiustację językową, uwzględniającą błędy językowe –ortograficzne, gramatyczne, literówki, niezręczności stylistyczne, itp. Ponadto zadba o spójność tekstu – logiczną i merytoryczną, o unikanie powtórzeń, o poprawny i spójny zapis przypisów i bibliografii, o czytelność układu tabel, wreszcie o jakość materiału ilustracyjnego. W przypadku wątpliwości korektor skonsultuje je z autorem telefonicznie lub mailowo.

Po zakończeniu korekty książka przekazywana jest do redakcji technicznej, a następnie do składu.

strzałka

REDAKCJA TECHNICZA

Redaktor techniczny w oparciu o specyfikę pracy określa graficzną stronę książki, na którą składają się style czcionek i akapitów, format szpalt, układ tabel, wykresów, materiału ilustracyjnego, paginacja, style przypisów itp. Powstałe w ten sposób założenia stanowią wskazówki do SKŁADU.