Język, Komunikacja, Informacja. Tom 5

35,00  z VAT

Pod redakcją Ilony Koutny i Piotra Nowaka

Nakład wyczerpany

Powiadomienie o dostępności

Opis

Artykuły w piątym numerze rocznika „Język, Komunikacja, Informacja” podzielone zostały na dwie części.

Część pierwsza Technologia informacyjna w nauce języka zawiera pierwszą partię referatów wygłoszonych na międzynarodowej konferencji naukowej „Pomiędzy językami Europy Środkowo-Wschodniej” (Poznań, 21–23 marca 2011 r.), zorganizowanej przez Zakłady Ugrofinistyki oraz Infolingwistyki Instytutu Językoznawstwa wraz z Pracownią Komparatystyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy wydatnym wsparciu finansowym Funduszu Wyszehradzkiego. Kolejne wybrane wystąpienia wygłoszone na konferencji ukażą się w numerze szóstym rocznika i w czasopiśmie „Porównania” 9/2011.

Część pokonferencyjna rocznika zawiera 6 artykułów. Marta Borowiak-Dostatnia krytycznie analizuje stopień wykorzystania technologii informacyjnej w nauce języka na uniwersytetach krajów należących do Grupy Wyszehradzkiej (Czech, Polski, Słowacji i Węgier). Libor Stepanek przedstawia rozwój platform u-learningowych na Uniwersytecie Masaryka w Brnie (Słowacja). Natomiast Paweł Szudarski analizuje możliwości wykorzystania korpusów tekstowych w nauczaniu języka angielskiego w Polsce.

Najnowocześniejszą metodą nauczania i uczenia się języków obcych są kursy oferowane w Internecie. Marek Blahuš pisze o możliwościach wykorzystania i doświadczeniach wypływających z eksploatacji takiego właśnie systemu. Popularny internetowy kompleks kursów, słowników i gramatyk – platforma lernu.net, przygotowana na potrzeby nauki języka esperanto, stała się podstawą do opracowania kursów innych języków. Pisze o tym, w kontekście języka słowackiego, Peter Baláž. Szabolcs Németh zajmuje się natomiast nauczaniem języka węgierskiego za pomocą Internetu.

W drugiej części prezentowanego rocznika, zatytułowanej Varia, opublikowane są artykuły nadesłane przez autorów nie biorących udziału w konferencji. Dotyczą one językoznawstwa ogólnego (w tych ramach Witold Mańczak pisze na temat supletywizmu), socjolingwistyki (Marcin Lewandowski rozpatruje retorykę przemocy w relacjach z meczów piłki nożnej, Stefan Wiertlewski opisuje socjolekt rowerowy, natomiast Ala‘ A. Matti porównuje formy grzecznościowe stosowane w Iraku z formami angielskimi) i nauki o informacji (Rafał Lewandowski przedstawia problemy korekty post-OCR w bibliotekach cyfrowych).

Tom zamyka artykuł z dziedziny bibliometrii, autorstwa Łukasza Jeszke i Piotra Nowaka, poświęcony wartości literatury cytowanej w polskim czasopiśmiennictwie filologicznym.

Fifth issue of the annual „Język, Komunikacja, Informacja” ‘Language, Communication, Information’ contains a first selection of papers given at the international conference “Between the Languages of Central-Eastern Europe” (Poznań, March 21–23, 2011) which was organized by the Departments of Ugro-Finnic Philology and Infolinguistics at the Institute of Linguistics together with the Dept. of Comparative Literature of the Institute of Polish Philology, all organizational units affiliated with Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland. Generous financial support for the conference was provided by the Visegrad Fund. Other selected conference papers will be published in the sixth volume of our annual and in the cultural revue „Porównania” ‘Comparisons’ 9/2011.

The texts of the conference papers appear in the first section “Information technology in language learning”. The post-conference part of the publication contains six articles. Marta Borowiak-Dostatnia critically analyzes the degree to which information technology is utilized in language learning at universities belonging to the Visegrad Group (the Czech Republic, Poland, Slovakia and Hungary). Libor Stepanek presents the development of u-learning platforms at Masaryk University in Brno (Czech Republic). Paweł Szudarski on the other hand analyzes the possibility of utilizing text corpora in teaching English in Poland.

As the most recent method of teaching and learning foreign languages is through courses offered on the internet, Marek Blahuš writes on the utilization and the experiences resulting from taking advantage of this system. The popular internet platform lernu.net which features a set of courses, dictionaries and grammars prepared for the learning of Esperanto has become the basis for the elaboration of courses in various languages. Peter Baláž writes of this in the context of teaching Slovak. Szabolcs Németh turns his attention to the possibilities of teaching Hungarian also through the internet.

The second section of the current issue of this annual, entitled “Miscellaneous”, contains articles by authors who did not take part in the conference. They concern general linguistics (within which framework Witold Mańczak writes on suppletion), sociolinguistics (Marcin Lewandowski examines the rhetoric of violence in relation with soccer matches, Stefan Wiertlewski describes the sociolect of bicyclists and Ala‘A. Matti compares honorifics used in Iraq with English forms of politeness) and information science (Rafał Lewandowski discusses problems of post-OCR correction in digital libraries).

This volume is brought to a close with an article from bibliometrics authored by Łukasz Jeszke and Piotr Nowak devoted to the evaluation of cited literature in Polish

philological revues.

Kvina numero de la jara revuo „Język, Komunikacja, Informacja” ‘Lingvo, Komunikado, Informo’ publici la unua parto de prelegoj en la konferenco “Inter la lingvoj de Mez-Orienta-Eŭropo” (21–22a de marto 2011, organizita de la Katedroj Ugrofinna kaj Infolingvistika de la Lingvistika Instituto kaj de la Katedro pri Kompara Literaturo de la Instituto de la Pola Filologio de la Universitato Adam Mickiewicz, kun signifa subteno de la Viŝegrada Fondaĵo) povu aperi. Aliaj elektitaj konferencaj kontribuaĵoj aperos baldaŭ en la sesa numero de niarevuo kaj en la kultura revuo „Porównania” ‘Komparoj’ 9/2011.

Tiuj ĉi tekstoj konsistigos la sekcion „Technologia informacyjna w nauce języka” ‘Informteknologio en lingvolernado’. La postkonferenca sekcio de la revuo entenas 6 artikolojn. Marta Borowiak-Dostatnia kritike analizas la aplikon de informteknologio en la universitata lingvoinstruado de la Viŝegradaj Landoj (Ĉeĥio, Pollando, Slovakio kaj Hungario). Libor Stepanek prezentas la evoluon de u-lernaj platformoj en la Masaryk-Universitato en Brno (Ĉeĥio). Sekve Paweł Szudarski traktas la eblojn kiel eluzi tekstajn korpusojn en la instruado de la angla lingvo en Pollando.

La plej modernan metodon de lingvolernado kaj -instruado signifas la kursoj en la Interreto. Marek Blahuš skribas pri la eblecoj kaj spertoj de apliko koncerne tian sistemon. La populara interreta komplekso de kursoj, vortaroj kaj gramatikoj, la platformo lernu.net – pretigita por la lernado de esperanto – fariĝis la bazo por la kursoj de aliaj lingvoj. Peter Baláž prezentas la aplikon al la slovaka lingvo. Szabolcs Németh okupiĝas pri la instruado de la hungara lingvo ĉerpante el la malmultaj retaj eblecoj por la hungara.

En la dua sekcio de la revuo sub la titolo „Varia” ni publikigas artikolojn de eksterkonferencaj aŭtoroj. Ili rilatas al ĝenerala lingvistiko (en tiu kadro Witold Mańczak skribas pri la problemo de supletivismo), socilingvistiko (Marcin Lewandowski analizas la retorikon de perforto kadre de elsendoj pri futbalmatĉoj, Stefan Wiertlewski traktas la sociolekton de biciklistoj, aliflanke Ala‘ A. Matti komparas la irakajn ĝentilecformojn al la anglaj) kaj al informscienco (Rafał Lewandowski przezentas la post-OCR-an korektadon en diĝitaj bibliotekoj).

La volumon fermas bibliometria artikolo, kiun aŭtoris Łukasz Jeszke kaj Piotr Nowak, dediĉita al la taksado de citita literaturo en la polaj filologiaj revuoj.

Informacje dodatkowe

Waga 268 g
Wymiary 24 × 17 cm
Oprawa/Cover

miękka/softcover

Format/size

17,5 x 24

Rok wydania/ publication date

2010

język/language

polski/angielski/esperanto/węgierski Polish/English/Esperanto/Hungarian

ISBN

978-83-62653-03-4

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Język, Komunikacja, Informacja. Tom 5”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Gdzie mamy wysłać bezpłatnego ebooka?

Podaj adres mail do przesłania na twoją skrzynkę mailową danych dostępowych do bezpłatnego ebooka.

Dodamy Cię też do zamkniętej Grupy Czytelników, dzięki czemu dowiesz się o następnych fajnych rzeczach, które będziemy mieli do rozdania.

Szanujemy Twoją prywatność. Nigdy nie wysyłamy spamu. Możesz się wypisać w każdej chwili.

Jak to działa?

Kliknij przycisk pobrania e-booka i podaj swój adres e-mail, aby otrzymać kopię zwiastunu e-booka oraz książki.

Gdzie mamy wysłać bezpłatnego ebooka?

Podaj adres mail do przesłania na twoją skrzynkę mailową danych dostępowych do bezpłatnego e-booka.

Dodamy Cię też do zamkniętej Grupy Czytelników, dzięki czemu dowiesz się o następnych fajnych rzeczach, które będziemy mieli do rozdania.

Szanujemy Twoją prywatność. Nigdy nie wysyłamy spamu. Możesz się wypisać w każdej chwili.

O Wydawnictwie Sorus

Już od 1992 roku staramy się dostarczać naszym czytelnikom jak najlepszej jakości ksiażki – pod względem literackim, językowym, ilustracyjno-graficznym, edytorskim i drukarskim.

Wydawnictwo Sorus z Poznania zajmuje się wydawaniem książek dla instytucji, firm i osób prywatnych.

Naszych autorów cenimy tak samo jak i Ty. Wspieramy ich w kontacie z Tobą, aby umożliwić Ci pobieranie ich bezpłatnych e-booków oraz przesyłać do Ciebie tylko informacje o nowych publikacjach, które są podobne do tych, które Cię zainteresują.

Polityka Prywatności

Witaj.

Pragniemy Cię zapewnić, że Twoje dane wykorzystamy tylko do komunikacji z Tobą. Oczywiście ich podanie jest absolutnie dobrowolne. Jednak bez ich uzyskania nie jest możliwy kontakt z nami oraz nie będziesz mógł skorzystać z niektórych naszych serwisów.

Dane osobowe będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926).

W każdej chwili będziesz mógł usunąć te dane. Będziesz mógł to zrobić automatycznie, zgodnie z informacją, którą dostaniesz razem z wiadomością od nas. Możesz też po prostu poprosić o to w e-mailu.

Zapewniamy Ciebie, że Twoje dane nie będą nikomu odstępowane, ani odsprzedawane. Szanujemy Twoją prywatność.

My też nie cierpimy SPAMU. Prosimy więc, abyś tak samo jak my, nie wykorzystywał naszych adresów e-mail do rozsyłania niezamówionej korespondencji.

Pozdrawiamy serdecznie!

Kontakt

DM Sorus Sp. z o. o.
ul. Bóżnicza 15/6
61-751 Poznań
POLAND


+48 61 653 01 43

(w dni robocze w godz. 8-16)


kontakt@sorus.pl


Szczegółowa Polityka Prywatności

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Dane zbierane podczas rejestracji

Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego systemu będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twoje imię, Twój adres email oraz hasło jakiego będziesz używał na naszej witrynie.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu

Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Ciebie pieniędzy oraz wysłania Tobie zamówionego towaru.

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

W jaki sposób rejestrujemy Twoje dane?

Po wpisaniu danych w formularzu wysyłamy do Ciebie email z prośbą o potwierdzenie chęci zapisu. Potwierdzenie zawiera unikalny identyfikator pozwalający potwierdzić wpisanie do bazy podanego przez Ciebie adresu email, a wraz z nim pozostałych podanych w formularzu danych.

Potwierdzenie jest ważne 7 dni. Jeśli w tym czasie nie klikniesz w link w wysłanych od nas emailu, Twoje dane zostaną usunięte.

O ile potwierdzisz swoją chęć zapisania się, wtedy zostajesz zapisany na naszą listę mailingową i możesz otrzymywać z niej pocztę.

List wysyłany w ramach subskrypcji jest skierowany do Ciebie i zawiera Twój adres email w polu “DO:/TO:”.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu. Rejestracja jest obowiązkowa jeżeli chcesz dokonać zakupu.

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Ciebie dane do podmiotów obsługujących płatności, firm przygotowujących wysyłkę, firm dostarczających produkty oraz firm obsługujących reklamacje. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Jeżeli zapisałeś się na naszą listę lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości email, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci informacji na email. Dane te mogą być udostępnione firmie obsługującej wysyłki emailowe w celu realizacji wysyłki korespondencji od nas. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do cofnięcia swojej zgody na otrzymywanie wiadomości email poprzez kliknięcie w link w emailu i potwierdzenie rezygnacji na wyświetlonej stronie. Rezygnację można też zgłosić za pomocą emaila na adres 

kontakt@sorus.pl

.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, podane przez Ciebie informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej,

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu towaru, możesz otrzymać od nas emaile dotyczące Twojej transakcji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojej transakcji.

Jeżeli zapisałeś się na naszą listę lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jej otrzymywanie, będziesz od nas otrzymywać informacje drogą emailową

W jaki sposób możesz zmienić dane lub je usunąć?

Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji “Moje konto” lub kliknięciu w link w emailu, możesz wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki emaili. Z uwagi na pomyłkowe kliknięcia, czasami wymagane jest dodatkowe potwierdzenie wypisania się poprzez kliknięcie w link w drugim emailu, który do Ciebie od razu wtedy wysyłamy.

Przysługuje Tobie prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Twój temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Twoich danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem:

kontakt@sorus.pl

.

Wykorzystanie ciasteczek (“cookies”)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Pliki ciasteczek mogą zbierać następujące dane:

  • liczbę odświeżeń oraz zawartości strony internetowej,
  • określenie, jakie reklamy lub informacje produktowe zostały zaprezentowane użytkownikowi wyświetlającemu stronę internetową
  • ustalenie zachowania użytkownika na stronie internetowej, w tym sposobu korzystania przez użytkownika z poszczególnych elementów znajdujących się na stronie.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Komunikacja między Twoim komputerem, gdy zbierane są Twoje dane płatnicze jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Kontakt

Firma przetwarzająca dane:

Kontakt

DM Sorus Sp. z o. o.
ul. Bóżnicza 15/6
61-751 Poznań
POLAND

Usługi wydawnicze, współpraca:

tel. +48 61 653 01 43
(w dni robocze w godz. 8-16)
e-mail: sorus@dmsorus.pl
(w e-mailu podaj swój numer telefonu – oddzwonimy)


Sklep internetowy:

tel. +48 61 653 01 43
(w dni robocze w godz. 8-16)
e-mail: sklep@dmsorus.pl


Usługi marketingowe:

e-mail: handel@dmsorus.pl

Zgłoszenia do pracy przyjmujemy tutaj

Sąd Rejonowy w Poznaniu, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000425140
NIP-UE: PL7822550902
REGON: 302151610
Kapitał zakładowy: 200 000 zł

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego.