Refleksje o zmieniającej się Polsce: „Wspomnienia z lat poszukiwań sensu życia”

 23.11.2020 |  

Sięgnij po dający do myślenia opis zmian zachodzących w Polsce!

Przedstawiamy pasjonujący zbiór refleksji opowiadający o doświadczeniach życiowych autora i kształtowaniu się polskiej tożsamości.

Takie zdarzenia, jak II wojna światowa, skłócone środowisko, uprzedzenia wobec bliskich nam osób, odciskają się na naszym życiu. Są przenoszone na otoczenie. […] Rodzą się wówczas frustracje i chęć odwetu. W takiej atmosferze niczego znaczącego w życiu nie osiągniemy. W końcu dochodzimy do wniosku, że zmarnowaliśmy nasze życie.
Czy te spostrzeżenia mogą mieć jakiejś znaczenie?

Autor Wspomnień z lat poszukiwań sensu życia przeplata opowieść o historii swojej rodziny z opisem wydarzeń historycznych oraz rozważaniami zarówno na tematy egzystencjalne, jak i społeczno-polityczne. Swoją narrację rozpoczyna od opisu losów swojego ojca i okrucieństw wojny.

W swojej książce nakreśla doświadczenia dorastania podczas okupacji hitlerowskiej oraz życie w czasach PRLu i trudności związane z totalitaryzmem sowieckim. Mówi o przemianach, które zaszły w Polsce w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat: o wybuchu II wojny światowej, pakcie Ribbentrop-Mołotow, Poznańskim Czerwcu ’56, wprowadzeniu stanu wojennego i zmianach ustrojowych. Autor surowo ocenia te wydarzenia i związane z nimi przekształcenia. Nie boi się skrytykować niektórych działań podjętych przez władze. Nie brakuje w jego książce odniesień do współczesnej sceny politycznej i refleksji związanych z obecnym stanem Polski i polskiego społeczeństwa.

Jest to opowieść o trudnych doświadczeniach, z którymi musiała zmagać się zarówno Polska, jak i rodzina autora. To intrygująca książka, która przybliża historię Majczaków i zestawia ich doświadczenia z rozważaniami społeczno-politycznymi dotyczącymi Polski.


Zapisz się do naszego newslettera

Nowości

Przykładowe e-booki

Pobierz poradnik

10 błędów popełnianych przez autorów zgłaszających książkę do wydawnictwa