Sorus, to krótki cykl wydawniczy, perfekcja przygotowania i opublikowania danych.