Sorus to wnikliwe opracowanie redakcyjne i całościowe podejście do publikowanych tekstów.

Redakcja w Wydawnictwie “Sorus” nie ogranicza się tylko do poprawności technicznej i gramatycznej, ale troszczy się również o merytoryczną stronę publikacji – przekazuje autorom uwagi merytoryczne, sugeruje inne ujścia słowne itp.