Co należy ustalić przed wyliczeniem kosztów i zleceniem druku?

Jeśli pytasz o sam druk, np. ulotki, poinformuj nas o przewidywanych parametrach druku. Na przykład czy druk ma być dwustronny czy jednostronny, jaki ma być nakład i na jakim papierze (rodzaj: offsetowy, czy kredowany – matowy czy błyszczący; w jakiej gramaturze).

Musimy wiedzieć dokładnie od początku, jaki zakres prac Ciebie interesuje. Dzięki temu możemy Ci lepiej pomóc, wskazać które etapy są niezbędne, które możesz samemu wykonać, a które obowiązkowo powinny być wykonane przez nas. Chodzi bowiem o to, żeby jakość wydruku była dobra nie tylko od strony graficznej, ale również merytorycznej i polonistycznej.

Wiemy jakie mogą pojawić się trudności, jakie są możliwości poprawienia i zaproponujemy Ci optymalny wariant.

Jeśli jesteś zainteresowany drukiem wizytówek, to przede wszystkim musisz podać treść i wybrać wzór wizytówki. Możesz też przesłać swój wzór. Pamiętaj, że wygląd wizytówki na ekranie jest trochę inny niż w rzeczywistości.

Jeśli chodzi o foldery, jest podobnie. Musimy sprawdzić, jaką techniką zostały przygotowane, jakie są możliwości wydruku i osiągnięcia tego co potrzebujesz.

Przy książkach musimy znać objętość i nakład książki.

Często zdarza się, że nie widzimy książki przed wydrukiem. Wówczas tylko wstępnie możemy oszacować prace na podstawie danych: liczba znaków tekstu ze spacjami, liczba ilustracji i ile stron te ilustracje zajmą w książce, ile ilustracji jest kolorowych, a ile czarno-białych, czy te ilustracje kolorowe będą rozrzucone w tekście całej książki, czy też zgrupowane w postaci tzw. wklejek itd.

Przykładowo, jeżeli kolorowe ilustracje będą rozsiane po książce, to może będziemy zmuszeni drukować je osobno – każda na oddzielnej kartce – i następnie wkładać we właściwe miejsce w bloku książki przed oprawą. A jeżeli będzie to jedna kolorowa strona A5 na 3 strony niekolorowe, podniesie to bardzo koszty druku. Jeżeli zgrupujemy te ilustracje, wówczas koszt druku książki będzie niższy.

Często robi się tak, że cała książka jest na papierze offsetowym czy kserograficznym, a na kredowanym papierze drukuje się tylko kolorowe ilustracje. Wówczas nie trzeba ich numerować, wkłada się w odpowiednie miejsca między określone strony numerowane.

Są różne niuanse i właściwie bez zobaczenia tekstu, bez dokładnej naszej analizy często trudno jest wiążąco skalkulować koszt. Możemy skalkulować mechanicznie jeśli potrzebujesz tylko wydruk z gotowego pliku, który możesz wysłać przez Internet.

Ale także w takim przypadku na ogół jednak musimy przyjrzeć się plikom, zobaczyć, czy są poprawnie przygotowane i jak ma wyglądać książka. Jeżeli przyślesz czy przyniesiesz do nas wydruk, to wtedy jeszcze dokładniej możemy oszacować zakres niezbędnych z naszej strony prac.

Aby pomóc nam w dokładnym oszacowaniu kosztu druku, wypełnij formularz poniżej.