Nie można wysłać ponownie!

Wycena nie może być wysłana ponownie na ten sam adres email, dopóki nie zostanie ona usunięta z autorespondera.

Gdyby miały być wprowadzone do wyceny niej jakieś poprawki, musisz je wprowadzić w autoresponderze.

Do czasu zamówienia lub rezygnacji nie można wysłać nowej wyceny na ten sam email.