Strona główna 9 Chcesz wydać książkę? 9 Książki naukowe 9 Alicja Barć – Jodła pospolita Abies alba Mill. w lasach Beskidu Małego

Alicja Barć – Jodła pospolita Abies alba Mill. w lasach Beskidu Małego

 • Wybierz

  Wybierz rodzaj książki, jaką chcesz wydać
   

Przykładowa książka naukowa z dziedziny nauk przyrodniczych

więcej o naszym doświadczeniu w wydawaniu książek naukowych

jodla-pospolita-abies-al_275Jodła pospolita Abies alba Mill. w lasach Beskidu Małego

Alicja Barć

Rodzaj wydawnictwa:  naukowe,  praca doktorska

Autorka w swojej monografii, dotyczącej ważnego dla Karpat gatunku drzewa, podejmuje próbę odpowiedzi na pytania:

– jakie są zasoby jodły w lasach Beskidu Małego,

– jakie ma ona szanse przetrwania jako gatunek drzewostanotwórczy,

– czy można wskazać rejony Beskidu Małego szczególnie uprzywilejowane dla celów hodowlanych ze względu na wyższy wskaźnik żywotności jodły.

 

Wyniki badań autorka udostępniła Leśnemu Kompleksowi Promocyjnemu “Lasy Beskidu Śląskiego” oraz dla celów “Programu dla Beskidów”, co przyczyniło się do określenia źródeł pochodzenia nasion jodły, z których korzysta obecnie Karpacki Bank Genów w Nadleśnictwie Wisła. Umożliwi to zachowanie najbardziej wartościowych genotypów drzew wykorzystywanych do prawidłowej przebudowy beskidzkich lasów na poziomie regionalnym – w 8 nadleśnictwach Karpat Zachodnich, z których 4 – Andrychów, Bielsko, Jeleśnia i Sucha – są częściowo usytuowane w granicach Beskidu Małego.

Książka  adresowana jest do biologów, leśników, osób zajmujących się ochroną przyrody i ochroną środowiska oraz samorządowców decydujących o kierunkach zagospodarowania przestrzennego gmin, w szczególności wchodzących w skład Beskidu Małego.

 

Dr Alicja Barć jest adiunktem w Katedrze Geobotaniki i Ochrony Przyrody na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członkiem Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego oraz Komisji Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów Oddziału Śląskiego PAN, ponadto współpracuje z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Specjalizuje się w geobotanice, ochronie przyrody i zarządzaniu środowiskiem (audytor wewnętrzny systemów zarządzania jakością ISO 9001 i ISO 14001). Jest autorką kilkudziesięciu prac naukowych i doniesień konferencyjnych dotyczących problemów lokalnych i regionalnych szaty roślinnej: Karpat Zachodnich, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i Wyżyny Śląskiej. Jej badania dotyczą w szczególności stanu zachowania oraz przemian szaty roślinnej Beskidu Małego spowodowanych zarówno naturalnymi procesami przyrodniczymi, jak i działalnością człowieka.

Informacje techniczne o książce

 • Objętość: 184 strony
 • Format: B5 (168 x 238 mm)
 • Rodzaj oprawy: miękka, karton, folia błyszcząca
 • Wnętrze – druk czarno-biały; papier: offsetowy 80 g
 • Do książki dołączone są kolorowe mapy

Rodzaj dostarczonego materiału

Książka została przygotowana z dostarczonych przez autora plików z tekstem i tabelami, a także mapami.

Wykonane czynności

 • redakcja merytoryczna,
 • adiustacja i korekty,
 • redakcja techniczna,
 • łamanie,
 • adaptacja map do druku
 • projekt okładki

Druk cyfrowy:

 • cyfrowy
 • okładka i wnętrze -czarno-białe i kolorowe wklejki

Nakład: 100 egz.

Cena detaliczna do sprzedaży: 68 zł zł

Data wydania: rok 2012

Poznaj cenę usługi wydania podobnej książki dla Ciebie

Jeśli szukasz usługi wydania podobnej książki o tematyce naukowej, chcesz poznać jej wycenę oraz czas realizacji usługi – wypełnij, proszę poniższy formularz.


Zapisz się do naszego newslettera

Przykładowe e-booki

Pobierz poradnik

10 błędów popełnianych przez autorów zgłaszających książkę do wydawnictwa