Kazimierz Turkiewicz “Społeczeństwo a instynkt rozwoju”: wnikliwa i przystępna lektura nie tylko dla naukowców

 16.11.2022 |  

Książka Kazimierza Turkiewicza przedstawia oryginalną koncepcję rozwoju społeczeństwa i organizacji. Autor z niezwykłą przenikliwością analizuje współczesne wyzwania i problemy, przed którymi staje współczesny zglobalizowany świat.  

Kazimierz Turkiewicz "Społeczeństwo a instynkt rozwoju"
Kazimierz Turkiewicz “Społeczeństwo a instynkt rozwoju”

Kazimierz Turkiewicz nie boi się stawić tez odważnych i kontrowersyjnych, bez wątpienia mogą stać się one punktem wyjścia do dyskusji i refleksji. Dr Piotr Szmajda pisze w przedmowie do książki: 

Niniejsza książka […] może przyczynić się do przewartościowania wiedzy o społeczeństwie i jego organizacjach oraz do przybliżenia możliwości takiego sterowania procesami społecznymi, żeby przebiegały w sposób harmonijny, w graniach optymalnej równowagi pól sił, zgodnie z postulatem wynikającym z prezentowanej w niniejszej publikacji koncepcji. Docenić należy potencjalną wartość tej nowatorskiej koncepcji i jej inspirujące znaczenie dla rozwoju nauk społecznych tudzież dla ożywienia dyskusji o poruszanych w książce problemach oraz głębszego ich zrozumienia […].  

Społeczeństwo a instynkt rozwoju jest książką uniwersalną – zainteresuje zarówno badaczy procesów społecznych, dziennikarzy czy polityków, ale także przedsiębiorców, osoby planujące rozwój firmy czy organizacji, a także po prostu zafascynowane socjologią i politologią.  

Zachęcamy do lektury! Książka dostępna w wersji papierowej i elektronicznej. 

Zapisz się do naszego newslettera

Nowości

Przykładowe e-booki

Pobierz poradnik

10 błędów popełnianych przez autorów zgłaszających książkę do wydawnictwa