Marian Fuks


W wieku 108 lat zmarł nasz Autor prof. Marian Fuks

W wieku 108 lat zmarł nasz Autor prof. Marian Fuks

W dniu 23 X 2022 zmarł Autor Wydawnictwa Sorus – profesor nauk humanistycznych dr hab. Marian Fuks (28 IX 1914 – 23 X 2022) 24 X 2022 r. otrzymaliśmy e-mail ze smutną wiadomością od Pani Urszuli Fuks, małżonki Zmarłego: „[…] 23 października 2022 roku, o godzinie 11.00...