W wieku 108 lat zmarł nasz Autor prof. Marian Fuks

 26.10.2022 |  

W dniu 23 X 2022 zmarł Autor Wydawnictwa Sorus
– profesor nauk humanistycznych dr hab. Marian Fuks
(28 IX 1914 – 23 X 2022)

24 X 2022 r. otrzymaliśmy e-mail ze smutną wiadomością od Pani Urszuli Fuks, małżonki Zmarłego:

„[…] 23 października 2022 roku, o godzinie 11.00 odszedł cicho mój ukochany Mąż Marian Fuks. Jestem zrozpaczona i zdruzgotana.Ponad 35 lat tworzyliśmy kochające się małżeństwo i nigdy nie pogodzę się z tą stratą.”

Wraz z całą naszą rodziną oraz Redakcją Wydawnictwa Sorus podzielamy Jej ból i wyrażamy głębokie współczucie. Składamy również najserdeczniejsze kondolencje dzieciom i wnukom śp. Autora.

Mieliśmy z panem Marianem Fuksem i jego Małżonką kontakt od roku 1992, gdy pracowaliśmy nad pierwszą – z sześciu wydanych w wydawnictwie Sorus – książką Autora i wspaniałego człowieka pt. Żydzi w Warszawie. Życie codzienne, wydarzenia, ludzie (3 wydania). Nakład I wydania został wydrukowany w listopadzie 1992 r., a jej promocja z udziałem Autora i w obecności wielu znanych osób odbyła się w grudniu tegoż roku w Warszawie.

Od tego czasu datuje się nasza znajomość, która rozwinęła się z czasem w przyjaźń, wraz z wydawaniem w naszym wydawnictwie kolejnych tytułów:

Marian Fuks przeżył dwie wojny światowe, pobyt w obozie sowieckim na Syberii. Przeszedł szlak bojowy 1. Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte, a po II wojnie światowej kontynuował służbę w wojsku, gdzie redagował czasopismo „Przegląd Kwatermistrzowski”. Po roku 1956 wznowił studia dziennikarskie, a do roku 1967, gdy został zwolniony do rezerwy w randze pułkownika, uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. W wieku 53 lat rozpoczął drogę naukową ze znacznym dorobkiem. Łącznie opublikował przeszlo 1000 prac z dziedziny historii i kultury, również za granicą.

dr Piotr Szmajda z małżonką Teresą
oraz Zespołem Wydawnictwa  Sorus

Poznań, 25 X 2022 r.

Wkrótce po ukazaniu się książki Żydzi w Warszawie Marian Fuks otrzymał z rąk prezydenta RP  Lecha Wałęsy w Belwederze w dniu 18 II 1993 nominację na profesora nauk humanistycznych [Źródło: Mój wiek XX. Szkice do memuarów. Sorus 2009]

Książki Mariana Fuksa w Wydawnictwie Sorus

Zapisz się do naszego newslettera

Przykładowe e-booki

Pobierz poradnik

10 błędów popełnianych przez autorów zgłaszających książkę do wydawnictwa