Co podróżnicy myślą o pisaniu książki?

Przeprowadzone niedawno badanie rynku wykazało, że podróżnicy ogólnie rzecz biorąc są zainteresowani pisaniem i wydawaniem książek.  27 spośród 50 respondentów odpowiedziało, że chce wydać książkę, z czego część z nich już jest autorami takich książek i myśli o kolejnych, a część jest w trakcie pisania bądź ma taki plan. Tylko trzy osoby zadeklarowały, że nie mają takich planów, a pozostali pozostawiają sprawę otwartą (być może kiedyś napiszę).

wykresySpośród wymienionych motywacji do napisania książki na pierwszym miejscu wymieniana jest własna satysfakcja oraz chęć podzielenia się swoimi wrażeniami i doświadczeniami z innymi. Istotna jest także motywacja związana z dokumentowaniem swoich podróży i posiadaniem pamiątki z nich w postaci książki.

Motywacja finansowa pojawia się dopiero na piątym miejscu. Podróżnicy generalnie mają wątpliwości co do tego, że uda im się na książce dobrze zarobić, a Ci, którzy już mają za sobą debiut w tej dziedzinie – potwierdzają te obawy.

Oczekiwania autorów odnośnie wsparcia ze strony wydawcy dotyczą przede wszystkim konsultacji na etapie prac redakcyjnych oraz wspólnego opracowania planu promocji książki. Warto tu zauważyć, że w tradycyjnym modelu współpracy nie ma takiego zwyczaju bądź taka współpraca odbywa się w bardzo ograniczonym zakresie. Dotyczy to także innych oczekiwań piszących podróżników, takich jak możliwość zakupu własnej książki w bardzo niskiej cenie celem sprzedaży własnej na spotkaniach autorskich, oraz pomocy w organizacji takich spotkań.

Gotowość do zainwestowania własnych pieniędzy w wydanie książki wyraziło 30% piszących podróżników, a 60% wybrało odpowiedź być może, to zależy od propozycji wydawcy. Tylko 10% zdecydowanie wyklucza takie rozwiązanie.

W następnym artykule opiszę możliwości jakie wynikają dla autorów z różnych modelów współpracy z wydawcą (książek podróżniczych).