Wydawnictwo Sorus dla naukowców

Sorus-ksiazkanaukowa

Proponujemy Państwu wydanie książki w oficynie z wieloletnią tradycją
i dużym doświadczeniem w tej dziedzinie.

Autorzy książek naukowych z różnych przyczyn nie zawsze chcą i mają możliwość korzystania z rodzimych wydawnictw uczelnianych. Alternatywą jest wyspecjalizowany wydawca komercyjny. Zamiast borykać się z problemami proceduralnymi polecamy skorzystanie z naszych usług – szybko i profesjonalnie.

Jak wydać książkę?

Krok 1: ZAMÓW WYCENĘ Na podstawie przesłanego pliku książki  dokonamy wyceny kosztów wydawniczych. Podstawowym parametrem do wyceny prac redakcyjnych jest objętość wydawnicza książki, uwzględniająca oprócz liczby znaków zwykłego tekstu, także objętość tabel, wykresów, rycin i zdjęć. Dlatego przesłanie całego pliku książki jest niezbędne do dokładnej wyceny.

Krok 2: UMOWA WYDAWNICZA

Gdy koszty usługi zostaną przez obie strony uzgodnione i zaakceptowane, przygotowujemy umowę wydawniczą regulującą sposób rozliczenia, parametry książki, terminy, dystrybucję. Po podpisaniu umowy przystępujemy do prac redakcyjnych.

Krok 3: PRZEKAZANIE MATERIAŁÓW

Po podpisaniu umowy wydawniczej autor przekazuje nam wszystkie materiały składające się na książkę, w szczególności: plik z całym tekstem, ryciny, tabele, wykresy, zdjęcia itp. Najlepiej, jeśli wszystkie elementy istnieją w formie cyfrowej, wówczas można całość przesłać drogą elektroniczną. Materiały do 20 MB prosimy o przesyłanie jako załączniki do wiadomości e-mail na adres redakcja@dmsorus.pl. Większe objętościowo materiały prosimy przesyłać za pośrednictwem wirtualnych dysków (np. Google, Dropbox, Wetransfer itp.), także z podaniem adresu redakcja@dmsorus.pl.

Krok 4: PRACE REDAKCYJNE

Po przekazaniu materiałów przystępujemy do prac redakcyjnych: redakcja merytoryczna, redakcja techniczna, korekty, skład, projekt okładki. Podczas prac na bieżąco konsultujemy się z autorem. szczegółowy opis poszczególnych etapów znajduje się u dołu tej strony.

Krok 5: DRUK

Po zakończeniu wszystkich prac redakcyjnych powstały w ten sposób plik PDF przekazujemy do drukarni. W oparciu o ustalone w umowie założenia drukujemy planowany nakład. Zwykle książki naukowe drukujemy w formacie B5 (168 × 238 mm), w miękkiej oprawie, na papierze offsetowym 80 g. Możemy jednak uwzględnić także inne oczekiwania autora w tym zakresie.

Krok 6: DYSTRYBUCJA

Istnieją różne możliwości dystrybucji wydrukowanego nakładu: cały nakład może zostać przesłany autorowi, część nakładu możemy zachować na potrzeby sprzedaży wysyłkowej w naszej księgarni www.sorus.pl, a w uzasadnionych przypadkach możemy przekazać uzgodnioną część nakładu do dystrybucji hurtowej na terenie całego kraju.

Dlaczego Sorus?

NASZE DOŚWIADCZENIE

Marka Sorus istnieje na rynku wydawniczym książki naukowej od 1991 roku. Już od 24 la więcej t realizujemy usługi wydawnicze dla środowiska naukowego wielu ośrodków akademickich w kraju, a nawet zagranicą. Pod marką kontrahentów instytucjonalnych lub pod marką własną wydaliśmy kilkaset pozycji naukowych. Mamy w dorobku m.in. podręczniki akademickie, serie wydawnicze na prawach czasopisma oraz książki na stopnie i tytuły naukowe.

PROFESJONALIZM

W ostatnich latach coraz częściej wydajemy książki naukowe na zlecenie prywatne więcej ludzi nauki. Mamy świadomość, że współczesne oczekiwania wydawnicze środowiska naukowego są inne niż przed upowszechnieniem się druku cyfrowego i rozpowszechniania publikacji w formie elektronicznej. Jednak bez dobrej redakcji i korekty publikacje znacznie tracą na swojej wartości. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby nasze książki spełniały wysokie standardy edytorskie. Nasz doświadczony zespół redaktorski, poza adiustacją językową, zwraca uwagę na szereg innych elementów dobrej redakcji, np. poprawny i spójny zapis przypisów i bibliografii, czytelny układ tabel, czy jakość materiału ilustracyjnego.

TERMINY I WSPÓŁPRACA

Zlecenia wydawnicze zwykle realizujemy w terminie 90 dni, od momentu podpisania umowy i otrzymania m więcej ateriałów. Na każdym etapie prac nad książką konsultujemy się z autorami, aby możliwie jak najlepiej sprostać ich oczekiwaniom.

DYSTRYBUCJA

Zapewniamy dostępność wydanych książek w naszej księgarni internetowej więcej www.sorus.pl oraz w www.merlin.pl, a w przypadku tytułów budzących szersze zainteresowanie – także w dystrybucji hurtowej. Na życzenie autora generujemy i dystrybuujemy książkę w formie ebook’a (różne formaty).

 

ETAPY PRAC REDAKCYJNYCH

(kliknij aby rozwinąć i przeczytać więcej)

REDAKCJA MERYTORYCZNA

Nasz redaktor prowadzący, po analizie tekstu, zaproponuje ewentualne zmiany i uzupełnienia, które dotyczą przejrzystości konstrukcji książki – struktury i kolejności rozdziałów, …….. Oczywiście nie zamierzamy ingerować w merytoryczne zagadnienia, to bowiem autor jest specjalistą w tej dziedzinie, a nie my. Zadaniem naszych redaktorów jest jedynie pomoc w uzyskaniu możliwie jasnej i czytelnej konstrukcji zgodnej z zasadami sztuki edytorskiej ze szczególnym uwzględnieniem publikacji naukowych. Po ewentualnych zmianach dokonanych przez autora bądź w porozumieniu z nim książka przekazywana jest do etapu KOREKTA.

strzałka

KOREKTA

Doświadczony korektor przeprowadzi adiustację językową, uwzględniającą błędy językowe –ortograficzne, gramatyczne, literówki, niezręczności stylistyczne, itp. Ponadto zadba o spójność tekstu – logiczną i merytoryczną, o unikanie powtórzeń, o poprawny i spójny zapis przypisów i bibliografii, o czytelność układu tabel, wreszcie o jakość materiału ilustracyjnego. W przypadku wątpliwości korektor skonsultuje je z autorem telefonicznie lub mailowo.

Po zakończeniu korekty książka przekazywana jest do redakcji technicznej, a następnie do składu.

strzałka

REDAKCJA TECHNICZA

Redaktor techniczny w oparciu o specyfikę pracy określa graficzną stronę książki, na którą składają się style czcionek i akapitów, format szpalt, układ tabel, wykresów, materiału ilustracyjnego, paginacja, style przypisów itp. Powstałe w ten sposób założenia stanowią wskazówki do SKŁADU.

strzałka

SKŁAD

Profesjonalny łamacz dokonuje składu tekstu w oparciu o wytyczne redaktora technicznego. W ten sposób powstaje plik PDF książki przeznaczony do druku. Jednak zanim trafi do drukarni, poddany zostanie korekcie, która ma na celu wyeliminowanie ewentualnych błędów składu, oraz zostaje przekazany do zatwierdzenia autorowi.

ZAMÓW WYCENĘ

Co mówią o nas autorzy i redaktorzy książek naukowych

Sorus to wnikliwe opracowanie redakcyjne i całościowe podejście do publikowanych tekstów.

Redakcja w Wydawnictwie “Sorus” nie ogranicza się tylko do poprawności technicznej i gramatycznej, ale troszczy się również o merytoryczną stronę publikacji – przekazuje autorom uwagi merytoryczne, sugeruje inne ujścia słowne itp.

Umiejętność dobrego przygotowania do druku tekstów naukowych, dostrzeganie ich specyfiki.

Cenię sobie elastyczność, otwartość, pomysłowość pracowników Sorusa.

Oprócz cech typowych dla dobrej firmy, takich jak terminowość realizacji umów i solidność wykonywanej pracy, cenię w Wydawnictwie Sorus wiedzę przyrodniczą Wydawców, pomocną w uzyskaniu jak najlepszego efektu publikowanych opracowań.

Krótki cykl wydawniczy i regularność w ukazywaniu się kolejnych tomów.

ZAMÓW WYCENĘ

Przykłady wydanych u nas książek naukowych

 • Promocja!

  Wredny rzeczownik

  29,90  25,90 
 • Język holenderski w 20 dni

  44,90 
 • Gramatyka francuska inaczej. Mapy myśli

  39,90 
 • Projektowanie samolotów kompozytowych. Wybrane zagadnienia w ujęciu szczegółowym

  140,00 
 • Emilia Sczaniecka w służbie Ojczyźnie

  34,90 
 • SPECYFIKA POSTĘPOWANIA W REAKCJACH NIEPOŻĄDANYCH PODEJRZANYCH O ANAFILAKSJĘ W TRAKCIE ZNIECZULENIA ORAZ W OKRESIE OKOŁOOPERACYJNYM

  43,00 
 • ROLA HODOWLI LASU W ZACHOWANIU RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ

  13,00 
 • FITOPLANKTON HUMUSOWEGO JEZIORA SMOLAK na tle zmian warunków fizyczno-chemicznych wywołanych wapnowaniem i nawożeniem

  25,00 
 • ZRÓŻNICOWANIE, DYNAMIKA I PRZEKSZTAŁCENIA ROŚLINNOŚCI BOROWEJ

  15,00 
 • Promocja! 300 tysięcy polskich słów

  300 tysięcy polskich słów

  149,00  119,00 
 • Ciepło – zimno czyli termodynamika fenomenologiczna Część II: Zjawiska

  69,90 
 • Publicystyka programowa pozytywizmu warszawskiego

  24,90 
 • The Social Organization and Its Representative in the Polish Criminal Proceedings

  31,90 
 • Wół syty słów. Z palindromami o zwierzętach

  21,00 
 • Promocja! Up Markegint. Zbuduj strategię i wprowadź firmę na wyższy poziom. Gierlińska Marta.

  UP MARKETING. Zbuduj strategię i wprowadź firmę na wyższy poziom.

  57,00  49,00 
 • Przedstawiciel społeczny w postępowaniu karnym

  27,90 
 • Po stronie praktyki. Szkice polonistyczne z dydaktyki szkolnej i akademickiej

  37,80 
 • EKONOMIA W PRAKTYCE. METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EKONOMII

  29,90 
 • Palindromadery

  21,00 
 • ZARADNY DYNDA RAZ. Palindromy. Czytaj tak albo wspak.

  16,90 
 • Ciepło – zimno czyli termodynamika fenomenologiczna Część I: Zasady

  61,95 
 • Myśl społeczno-polityczna Nowego Testamentu

  21,00 
 • Abiotic and biotic factors affecting the diversity of ruderal vegetation (Silesian Uplands Poland)

  40,00 
 • Jak politycy nami manipulują. Zakazane techniki

  20,00 
 • Jodła pospolita Abies alba Mill. w lasach Beskidu Małego

  68,00 
 • Słownictwo z zakresu handlu w prozie Bolesława Prusa

  39,00 
 • CHOROLOGICAL STUDIES ON POLISH CARPATHIAN BRYOPHYTES

 • JĘZYK, KOMUNIKACJA, INFORMACJA. Tom 6 pod redakcją Ilony Koutny i Piotra Nowaka

 • 72 Palindromy na wesoło

  21,00 
 • Język, Komunikacja, Informacja. Tom 5

  35,00 
 • A guru ruga

  23,00 
 • PAN WIÓRECKI I ŚWIAT-MASZYNA Człowiek a technologia – od kamienia do komputera

  45,00 
 • SPECYFIKA POSTĘPOWANIA W REAKCJACH NIEPOŻĄDANYCH PODEJRZANYCH O ANAFILAKSJĘ W TRAKCIE ZNIECZULENIA ORAZ W OKRESIE OKOŁOOPERACYJNYM

  43,00 
 • Elf układał kufle. Palindromy – czytaj tak albo wspak

  25,00 
 • JĘZYK, KOMUNIKACJA, INFORMACJA T. 4

  33,00 
 • ABC Ewolucji

  35,00 
 • A kilku tu klika. Palindromy i inne gry słowne.

  25,00 
 • AUTOSUPLEMENT DO SŁOWNIKA WARSZAWSKIEGO

  10,00 
 • WSPÓŁCZESNA ANTROPOLOGIA FIZYCZNA. Biodemografia i genetyka populacyjna w badaniach antropologicznych

 • REFLEKSJE NAD SENSEM I CELEM ŻYCIA

  35,00 
 • RAZ CZART – RAZ CZAR. Palindromy – czytaj tak albo wspak

  19,00 
 • JĘZYK, KOMUNIKACJA, INFORMACJA. Tom 3

  39,00 
 • BRYOPHYTES OF THE POLISH CARPATHIANS

  75,00 
 • HODOWLA DĘBÓW W POLSCE

  39,00 
 • WPŁYW JAKOŚCI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO NA NASZE ZDROWIE. Analiza przestrzenna na przykładzie Poznania

  33,00 
 • POLSZCZYZNA TORUŃSKICH GAZET RĘKOPIŚMIENNYCH z XVII i XVIII WIEKU. Wybrane zagadnienia

  38,00 
 • ŻARTEM DANO NADMETRAŻ. Palindromy – czytaj tak albo wspak

  18,00 
 • SEKSUALNOŚĆ CZŁOWIEKA. Dla młodych, dojrzałych i w jesieni życia

  34,00 
 • JĘZYK, KOMUNIKACJA, INFORMACJA. Tom 2

  36,00 
 • Wypełniacz

  PROGRAMOWANIE OCHRONY SRODOWISKA W GMINIE, czyli jak skutecznie zaplanować i wdrożyć gminny program ochrony środowiska

  32,00 
 • THE MOSSES OF THE BESKIDY ZACHODNIE as a paradigm of biological and environmental changes in the flora of the Polish Western Carpathians

  49,00 
 • PROMIENIOWANIE PRZYCHODZI Z GÓRY. Zjawiska radiestezyjne w świetle teorii pola elektromagnetycznego

  37,00 

ZAMÓW WYCENĘ