Wydawnictwo Sorus dla naukowców

Sorus-ksiazkanaukowa

Proponujemy Państwu wydanie książki w oficynie z wieloletnią tradycją
i dużym doświadczeniem w tej dziedzinie.

Autorzy książek naukowych z różnych przyczyn nie zawsze chcą i mają możliwość korzystania z rodzimych wydawnictw uczelnianych. Alternatywą jest wyspecjalizowany wydawca komercyjny. Zamiast borykać się z problemami proceduralnymi polecamy skorzystanie z naszych usług – szybko i profesjonalnie.

Jak wydać książkę?

Krok 1: ZAMÓW WYCENĘ Na podstawie przesłanego pliku książki  dokonamy wyceny kosztów wydawniczych. Podstawowym parametrem do wyceny prac redakcyjnych jest objętość wydawnicza książki, uwzględniająca oprócz liczby znaków zwykłego tekstu, także objętość tabel, wykresów, rycin i zdjęć. Dlatego przesłanie całego pliku książki jest niezbędne do dokładnej wyceny.

Krok 2: UMOWA WYDAWNICZA

Gdy koszty usługi zostaną przez obie strony uzgodnione i zaakceptowane, przygotowujemy umowę wydawniczą regulującą sposób rozliczenia, parametry książki, terminy, dystrybucję. Po podpisaniu umowy przystępujemy do prac redakcyjnych.

Krok 3: PRZEKAZANIE MATERIAŁÓW

Po podpisaniu umowy wydawniczej autor przekazuje nam wszystkie materiały składające się na książkę, w szczególności: plik z całym tekstem, ryciny, tabele, wykresy, zdjęcia itp. Najlepiej, jeśli wszystkie elementy istnieją w formie cyfrowej, wówczas można całość przesłać drogą elektroniczną. Materiały do 20 MB prosimy o przesyłanie jako załączniki do wiadomości e-mail na adres redakcja@dmsorus.pl. Większe objętościowo materiały prosimy przesyłać za pośrednictwem wirtualnych dysków (np. Google, Dropbox, Wetransfer itp.), także z podaniem adresu redakcja@dmsorus.pl.

Krok 4: PRACE REDAKCYJNE

Po przekazaniu materiałów przystępujemy do prac redakcyjnych: redakcja merytoryczna, redakcja techniczna, korekty, skład, projekt okładki. Podczas prac na bieżąco konsultujemy się z autorem. szczegółowy opis poszczególnych etapów znajduje się u dołu tej strony.

Krok 5: DRUK

Po zakończeniu wszystkich prac redakcyjnych powstały w ten sposób plik PDF przekazujemy do drukarni. W oparciu o ustalone w umowie założenia drukujemy planowany nakład. Zwykle książki naukowe drukujemy w formacie B5 (168 × 238 mm), w miękkiej oprawie, na papierze offsetowym 80 g. Możemy jednak uwzględnić także inne oczekiwania autora w tym zakresie.

Krok 6: DYSTRYBUCJA

Istnieją różne możliwości dystrybucji wydrukowanego nakładu: cały nakład może zostać przesłany autorowi, część nakładu możemy zachować na potrzeby sprzedaży wysyłkowej w naszej księgarni www.sorus.pl, a w uzasadnionych przypadkach możemy przekazać uzgodnioną część nakładu do dystrybucji hurtowej na terenie całego kraju.

Dlaczego Sorus?

NASZE DOŚWIADCZENIE

Marka Sorus istnieje na rynku wydawniczym książki naukowej od 1991 roku. Już od 24 la więcej t realizujemy usługi wydawnicze dla środowiska naukowego wielu ośrodków akademickich w kraju, a nawet zagranicą. Pod marką kontrahentów instytucjonalnych lub pod marką własną wydaliśmy kilkaset pozycji naukowych. Mamy w dorobku m.in. podręczniki akademickie, serie wydawnicze na prawach czasopisma oraz książki na stopnie i tytuły naukowe.

PROFESJONALIZM

W ostatnich latach coraz częściej wydajemy książki naukowe na zlecenie prywatne więcej ludzi nauki. Mamy świadomość, że współczesne oczekiwania wydawnicze środowiska naukowego są inne niż przed upowszechnieniem się druku cyfrowego i rozpowszechniania publikacji w formie elektronicznej. Jednak bez dobrej redakcji i korekty publikacje znacznie tracą na swojej wartości. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby nasze książki spełniały wysokie standardy edytorskie. Nasz doświadczony zespół redaktorski, poza adiustacją językową, zwraca uwagę na szereg innych elementów dobrej redakcji, np. poprawny i spójny zapis przypisów i bibliografii, czytelny układ tabel, czy jakość materiału ilustracyjnego.

TERMINY I WSPÓŁPRACA

Zlecenia wydawnicze zwykle realizujemy w terminie 90 dni, od momentu podpisania umowy i otrzymania m więcej ateriałów. Na każdym etapie prac nad książką konsultujemy się z autorami, aby możliwie jak najlepiej sprostać ich oczekiwaniom.

DYSTRYBUCJA

Zapewniamy dostępność wydanych książek w naszej księgarni internetowej więcej www.sorus.pl oraz w www.merlin.pl, a w przypadku tytułów budzących szersze zainteresowanie – także w dystrybucji hurtowej. Na życzenie autora generujemy i dystrybuujemy książkę w formie ebook’a (różne formaty).

 

ETAPY PRAC REDAKCYJNYCH

(kliknij aby rozwinąć i przeczytać więcej)

REDAKCJA MERYTORYCZNA

Nasz redaktor prowadzący, po analizie tekstu, zaproponuje ewentualne zmiany i uzupełnienia, które dotyczą przejrzystości konstrukcji książki – struktury i kolejności rozdziałów, …….. Oczywiście nie zamierzamy ingerować w merytoryczne zagadnienia, to bowiem autor jest specjalistą w tej dziedzinie, a nie my. Zadaniem naszych redaktorów jest jedynie pomoc w uzyskaniu możliwie jasnej i czytelnej konstrukcji zgodnej z zasadami sztuki edytorskiej ze szczególnym uwzględnieniem publikacji naukowych. Po ewentualnych zmianach dokonanych przez autora bądź w porozumieniu z nim książka przekazywana jest do etapu KOREKTA.

strzałka

KOREKTA

Doświadczony korektor przeprowadzi adiustację językową, uwzględniającą błędy językowe –ortograficzne, gramatyczne, literówki, niezręczności stylistyczne, itp. Ponadto zadba o spójność tekstu – logiczną i merytoryczną, o unikanie powtórzeń, o poprawny i spójny zapis przypisów i bibliografii, o czytelność układu tabel, wreszcie o jakość materiału ilustracyjnego. W przypadku wątpliwości korektor skonsultuje je z autorem telefonicznie lub mailowo.

Po zakończeniu korekty książka przekazywana jest do redakcji technicznej, a następnie do składu.

strzałka

REDAKCJA TECHNICZA

Redaktor techniczny w oparciu o specyfikę pracy określa graficzną stronę książki, na którą składają się style czcionek i akapitów, format szpalt, układ tabel, wykresów, materiału ilustracyjnego, paginacja, style przypisów itp. Powstałe w ten sposób założenia stanowią wskazówki do SKŁADU.

strzałka

SKŁAD

Profesjonalny łamacz dokonuje składu tekstu w oparciu o wytyczne redaktora technicznego. W ten sposób powstaje plik PDF książki przeznaczony do druku. Jednak zanim trafi do drukarni, poddany zostanie korekcie, która ma na celu wyeliminowanie ewentualnych błędów składu, oraz zostaje przekazany do zatwierdzenia autorowi.

ZAMÓW WYCENĘ

Co mówią o nas autorzy i redaktorzy książek naukowych

Rzetelność i wysoka jakość edytorska oraz cenne wskazówki, które podwyższają jakość publikacji.

Sorus, to krótki cykl wydawniczy, perfekcja przygotowania i opublikowania danych.

W Wydawnictwie Sorus najbardziej cenię sobie:

 • Możliwość niczym nieskrępowanej bieżącej współpracy i uzgodnień z zespołem Wydawnictwa w trakcie prac związanych z przygotowaniem artykułów do druku.
 • Fachowe i merytoryczne uwagi ze strony Wydawnictwa na temat przygotowanych do druku artykułów.

Cenię dużą kulturę i życzliwość wszystkich Pracowników Wydawnictwa okazane w trakcie przygotowywania publikacji do druku, również w przypadku zaistnienia różnicy zdań między autorem a Wydawnictwem. Piękne opracowanie i wydrukowanie okładki. Staranność druku w odniesieniu do tekstu i rycin. Służenie fachową radą przez Redaktora-botanika.

Sorus to wnikliwe opracowanie redakcyjne i całościowe podejście do publikowanych tekstów.

Redakcja w Wydawnictwie “Sorus” nie ogranicza się tylko do poprawności technicznej i gramatycznej, ale troszczy się również o merytoryczną stronę publikacji – przekazuje autorom uwagi merytoryczne, sugeruje inne ujścia słowne itp.

ZAMÓW WYCENĘ

Przykłady wydanych u nas książek naukowych

 • Polskie Tańce Narodowe

  70,00  z VAT

  Na stanie

 • Gramatyka francuska inaczej. Mapy myśli

  39,90  z VAT

  Na stanie

 • SPECYFIKA POSTĘPOWANIA W REAKCJACH NIEPOŻĄDANYCH PODEJRZANYCH O ANAFILAKSJĘ W TRAKCIE ZNIECZULENIA ORAZ W OKRESIE OKOŁOOPERACYJNYM

  43,00  z VAT

  Produkt dostępny na zamówienie

 • Promocja! Up Markegint. Zbuduj strategię i wprowadź firmę na wyższy poziom. Gierlińska Marta.

  UP MARKETING. Zbuduj strategię i wprowadź firmę na wyższy poziom.

  49,00  z VAT

  Na stanie

 • EKONOMIA W PRAKTYCE. METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EKONOMII

  29,90  z VAT

  Na stanie

 • IDENTIFICATION KEYS TO THE LIVERWORTS AND HORNWORTS OF EUROPE AND MACARONESIA (Distribution and Status)

  115,00  z VAT

  Na stanie

 • PRZEWODNIK DO BADAŃ ARCHEOBOTANICZNYCH

  35,30  z VAT

  Na stanie

 • PRZEMYSŁOWE IZOLACJE CIEPLNE

  35,00  z VAT

  Na stanie

 • WSZECHWIEDZA

  10,00  z VAT

  Na stanie

ZAMÓW WYCENĘ