„Kronika otępienia” – Piotr Figas w poszukiwaniu indywidualności

 28.08.2023 |  

Próba ocalenia indywidualności

Kronika otępienia to zbiór wierszy, których nie da się łatwo sklasyfikować. Nie jest to typowy tomik poetycki, który ukazuje nam piękno świata w spójny i harmonijny sposób, a raczej eksperyment literacki przypominający fragmenty z różnych momentów i różnych perspektyw. Nie jest to także chronologiczna opowieść, lecz mozaika wspomnień, myśli i uczuć autora.

W dążeniu do zrozumienia

Jednym z kluczowych tematów, które porusza autor w tomiku, jest wszechobecne, narastające zobojętnienie. Żyjemy w czasach, w których jesteśmy zasypywani informacjami, a jednocześnie coraz bardziej odcinamy się od rzeczywistości. Kronika otępienia próbuje zrozumieć to uczucie, bada jego przyczyny i skutki. To ból obserwacji, jak świat staje się coraz bardziej obojętny na cierpienie i niesprawiedliwość.

Liryczne remedium

Ów tomik jest również próbą znalezienia lekarstwa. Autor poszukuje go w obrazach i rytmie poezji w nadziei na odnalezienie czegoś więcej niż tylko ucieczki od rzeczywistości.

uwaga – fragment tomiku

jedno twoje słowo które utuli to nie to
co mądrości uliczne rzucane w eter
spacer gdy każdy krok to miara rzeczy
nie tym co straceńcze nasze marsze

bardziej pragnę ale wciąż sączę
i nie da mi rozchwiana równowaga
spojrzeć na ciebie w milczeniu
wreszcie zamilczeć w spojrzeniu

patrzę w zmoczone deszczem okno
wpatruję się w szarość – nic nie czeka
i ptak przelatuje jak sygnał radaru
jak zwitek z pilną wiadomością gryps

Kronika otępienia to elegancko wydany tomik poezji, którym każdy kolekcjoner książek mógłby się pochwalić, mając takowy na półce. Jest to książka niewielka, lecz niosąca ze sobą bogatą treść.

Możecie również przesłuchać wybranego wiersza z tomiku na kanale Poezja Ma Głos: „Żywe wraca”.

Piotr Figas urodził się w 1971 roku, jest absolwentem filologii słowiańskiej i filologii polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Obecnie pracuje jako polonista w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie. Przygotowuje młodzież do konkursów i wystąpień publicznych. Jest także czynnym uczestnikiem warsztatów teatralnych w Zamku Książąt Pomorskich w
Szczecinie od roku 2006 oraz aktorem Pracowni Teatralnej Stół.

Kronika otępienia

Nie całkiem werystyczny i nie całkiem chronologiczny zapis tego, co ze spraw świata, jaki nam się zdarzył, domaga się opowiedzenia.

Zapisz się do naszego newslettera

Przykładowe e-booki

Pobierz poradnik

10 błędów popełnianych przez autorów zgłaszających książkę do wydawnictwa