W jakim nakładzie warto wydawać książkę?

Książkę możesz wydać w dowolnym nakładzie.

Od 100 sztuk liczy się pełne wydanie. Należy pamiętać, że w tym przypadku 17 egzemplarzy należy bezpłatnie obowiązkowo rozesłać do 15 wybranych bibliotek w kraju. Przepis ten jest regulowany ustawą o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych. Najważniejsze z nich to Biblioteka Narodowa i Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego, które otrzymują po 2 egzemplarze, z których jeden są zobowiązane przechowywać wieczyście. Pozostałe biblioteki z tej listy mają obowiązek przechowywania egzemplarzy obowiązkowych przez co najmniej 50 lat. Oznacza to dodatkowy koszt dla wydawcy, ale z drugiej strony – dzięki temu książka pozostanie dostępna dla czytelników nawet gdyby nie sprzedawała się dobrze na rynku.

Poczytne pozycje wydaje się oczywiście w znacznie większych nakładach. Jednak dziś, w dobie druku cyfrowego, warto rozważyć stopniowe dodruki zamiast decydować się od razu na duży nakład rzędu kilku tysięcy sztuk.

Można na przykład na początek wydrukować w druku cyfrowym niewielki nakład na próbę. A jeżeli książka wzbudzać będzie coraz większe zainteresowanie, wtedy dopiero drukować ją w dużym nakładzie w drukarniach offsetowych.

Jeśli drukujesz książkę w mniejszym nakładzie, poniżej 100 sztuk, wówczas obowiązkowe egzemplarze wysyłane są do bibliotek w 2 albo 4 egzemplarzach. W ten sposób możesz na przykład wydrukować książkę tylko dla rodziny. Możemy przygotować 50, 20, a nawet tylko 10 sztuk, w zależności od liczebności grupy, do której chcesz tę książkę dostarczyć.

Dziś wielkość nakładu nie ma znaczenia. Możesz pozostawić po sobie trwały ślad, nawet jeżeli nie jesteś znanym pisarzem i nikt nie chciałby zainwestować w wydanie Twojej książki. Wystarczy stosunkowo niewielka kwota, aby mieć swoją własną książkę.

Nie wiesz co wybrać?

Pomagamy indywidualnie każdemu klientowi, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby i preferencje. Po wypełnieniu formularza zaproponujemy rozwiązania dobrane według podanych przez Ciebie kryteriów.


  • Wybierz

    Wybierz rodzaj książki, jaką chcesz wydać