W jaki sposób uzyskać elegancką i trwałą oprawę książki?

Do oprawy książki najpierw trzeba przygotować wydrukowane na kartonie okładki, przegniatając (bigując) je w grzbietowej części ręcznie jakimś twardym narzędziem (kostką introligatorską lub tępą stroną noża) przy pojedynczych egzemplarzach lub na tzw. bigówce. Do oprawy potrzebne są dwie grzbietowe i dwie boczne bigi oddalone od grzbietowych do 7 mm. Przestrzeń grzbietowa i boczne między bigami grzbietowymi a bocznymi wypełnia klej. A bigi boczne zapewniają prawidłowe odchylanie się okładki od bloku książki i nie pozwalają złamywać się okładce w dowolnym miejscu.

Na zdjęciu widać bigi na środku okładki wyznaczające brzegi przyszłego grzbietu. Dzięki temu łatwiej się zagina karton i uzyskuje się proste, estetyczne linie krawędzi grzbietu. Jeśli nie dokonalibyśmy takiego przegniecenia (bigowania), to nierówności grzbietu bloku, który jest zwykle nacinany mechanicznie (frezowany), odcisnęłyby się na okładce i byłyby widoczne po jej stronie zewnętrznej.

W następnym etapie obcina się na krajarce lub tzw. trójnożu zbędne części brzegów książki od góry i od dołu oraz po stronie przeciwległej do grzbietu, żeby książka miała swój idealny format.

Nie wiesz co wybrać?

Pomagamy indywidualnie każdemu klientowi, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby i preferencje. Po wypełnieniu formularza zaproponujemy rozwiązania dobrane według podanych przez Ciebie kryteriów.


  • Wybierz

    Wybierz rodzaj książki, jaką chcesz wydać