PROGRAMOWANIE OCHRONY SRODOWISKA W GMINIE, czyli jak skutecznie zaplanować i wdrożyć gminny program ochrony środowiska

32,00  z VAT

Autorzy: Arnold BernaciakMarcin Spychała
Opracowanie i wdrożenie programu ochrony środowiska w gminie

Nakład wyczerpany

Powiadomienie o dostępności

Opis

Książka w jasny i przystępny sposób przedstawia kompletną procedurę opracowywania i wdrażania programu ochrony środowiska w gminie: od etapu wstępnego – określenia uczestników realizacji programu i ich roli, aż do oceny jego wykonania. Autorzy koncentrują się głównie na aspektach praktycznych toku postępowania przy opracowywaniu i wdrażaniu programu, dlatego podają dużą liczbę przykładów dotyczących realizacji poszczególnych elementów programu i procedur zaczerpniętych z własnej praktyki. Treść merytoryczną uzupełniają wzory formularzy, które ułatwią pracę przygotowującym program i nadzorującym jego realizację.

Poradnik ten adresowany jest do wszystkich osób, które zajmują się praktycznym przygotowaniem i wdrażaniem programu ochrony środowiska w gminie, a zwłaszcza do urzędników i przedstawicieli władz gminnych. Pokazuje pracownikom administracji, jak własnymi siłami gminy, przy współpracy ze społecznością lokalną, można przygotować dobry, funkcjonalny program, dostosowany do lokalnych warunków.

Programowanie ochrony środowiska w gminie”

w opinii recenzentów

The topic of the book is very relevant, not only because environmental protection is becoming more and more important as a result of e.g. increasing awareness of its importance for the quality of life now and in the future, but also because there is little practical experience in this field on the local level in Poland. This book fills a gap, as there are not many practical, well written, guides on the market which are relatively easily to understand. Very valuable is the clear description of the steps to be taken in environmental planning and the threats of making mistakes!

The book seems to be very useful for theorists and, in particular, practioners of planning and implementation of local and municipal environmental protection programmes.

[Temat książki jest bardzo istotny nie tylko ze względu na rosnącą rolę ochrony środowiska jako np. efekt wzrastającej świadomości jej znaczenia dla jakości życia obecnie i w przyszłości, ale również z powodu małej ilości doświadczeń praktycznych na poziomie lokalnym w Polsce. Książka wypełnia lukę, jako że nie istnieje na rynku wiele praktycznych, dobrze napisanych przewodników, które byłyby odpowiedni łatwe w odbiorze. Bardzo cenny jest jasny opis kolejnych kroków w planowaniu środowiskowym i wskazanie najczęściej pojawiających się błędów i sposobów ich uniknięcia.

Książka wydaje się być bardzo przydatna dla teoretyków, ale także zwłaszcza dla osób zajmujących się praktycznie planowaniem i wdrażaniem programów ochrony środowiska.]

 Prof. UO dr Joost Platje

Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Wydział Ekonomiczny

Uniwersytet Opolski

 

Z uwagi na fakt, że na władzach wykonawczych gminy spoczywa dziś obowiązek sporządzania (…) programów, książka oddana do rąk ich mieszkańców, a w szczególności pracowników gminy, zasługuje na uznanie i szczególną promocję. Stanowi bowiem doskonały podręcznik dla wszystkich osób, które zajmują się praktycznym przygotowaniem i wdrażaniem programu ochrony środowiska w gminie; informuje ich również o konkretnych procedurach postępowania, zasadach monitorowania przepisów prawnych, prowadzenia dokumentacji i inwentaryzacji przyrodniczej, wyróżniania obszarów strategicznych, a także dokonywania oceny realizacji programu. Można założyć a priori, że przyczyni się ona niewątpliwie do znacznych oszczędności (z reguły skromnych) budżetów gminnych przeznaczonych na to obligatoryjne zadanie.

Prof dr hab. Stanisław Wika

Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Informacje dodatkowe

Waga 454 g
Liczba stron

164

Format

17 cm x 24 cm

Rok wydania

2007

ISBN

978-83-89949-34-9

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.