Najczęściej zadawane pytania

Szanowny Autorze / Szanowna Autorko,

Witaj na stronie poświęconej najczęściej zadawanym pytaniom, jakie otrzymujemy podczas realizacji procesów wydawniczych. W poniższej części znajdziesz listę pytań z odnośnikami wprost do odpowiedzi.

Życzymy udanej lektury!

W razie gdyby pojawiły się kwestie, na które odpowiedzi nie zostały tutaj umieszczone, prosimy o poruszenie ich przy kolejnej rozmowie z naszymi konsultantami lub o przesłanie swoich pytań na adres: sorus@dmsorus.pl

 

Lista najczęściej zadawanych pytań:

Kliknij na interesującą Cię kwestię, aby przeskoczyć w tekście do pożądanego fragmentu lub po prostu przewijaj dalej, by przeczytać wszystko.

 

Ile kosztuje wydanie książki?

Najczęściej od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Cena uzależniona jest od wielu czynników. Składają się na nią koszty redakcyjne oraz koszty druku. Wycena kosztów redakcyjnych zależy przede wszystkim od objętości tekstu i materiału ilustracyjnego. Z kolei o kosztach druku decyduje głównie nakład (liczba egzemplarzy książki) i rodzaj druku – kolorowy lub czarno-biały.

 

Co muszę zrobić, aby otrzymać wycenę?

Przede wszystkim prześlij nam materiał tekstowy w formie pliku o formacie otwartym (umożliwiającym jego edycję przez zespół wydawniczy), to znaczy w pliku z programu Word (rozszerzenie pliku doc, docx, rtf) lub z innego edytora tekstu (np. pliki pochodzące z programu OpenOffice lub LibreOffice o rozszerzeniu odt). Konieczne jest też przesłanie próbki materiału ilustracyjnego, jeśli takowy ma się znaleźć w Twojej książce (w przypadku zdjęć – kilkanaście miniatur w formacie ok. 700 pikseli po dłuższym boku). To podstawa do przygotowania wyceny kosztów wydawniczych. Możesz także podać preferowany nakład, format i rodzaj oprawy książki.

 

Co wchodzi w skład usługi wydania książki?

W skład usługi wydawniczej wchodzą: przygotowanie do druku oraz druk.

Na czynności związane z przygotowaniem do druku składają się:

● redakcja tekstu
Redaktor specjalizujący się w danej dziedzinie zapoznaje się z książką i formułuje fachową recenzję tekstu proponując kierunek redakcji (ewentualne zmiany, uzupełnienia, rozłożenie akcentów itd.). Jeśli autor akceptuje najważniejsze propozycje redaktora, to redaktor przystępuje do właściwej redakcji tekstu. Po zakończeniu autor otrzymuje od redaktora plik całej książki z naniesionymi poprawkami językowymi oraz uwagami i pytaniami, które dotyczyć mogą wątpliwości natury merytorycznej, logicznej, czy faktograficznej. Autor ustosunkowuje się do nich, a etap ten nazywany jest korektą autorską. Po zakończeniu redaktor ponownie redaguje tekst tworząc plik do składu.

● korekty
Korekta polega na wyeliminowaniu z tekstu błędów interpunkcyjnych, ortograficznych i gramatycznych, a także stylistycznych. Korekta częściowo realizowana jest w trakcie redakcji, jednak w praktyce to nigdy nie wystarcza. Korekta powinna być zrobiona przed oddaniem książki do składu, a także po składzie (która eliminuje także błędy składu). Na sam koniec, bezpośrednio przed oddaniem książki do druku stosuje się tzw. korektę rewizyjną.

● redakcja techniczna
Ten etap polega na zaplanowaniu layoutu książki, czyli jak mają wyglądać poszczególne strony. Składają się na to parametry kolumny, wybór krojów pisma dla poszczególnych
elementów tekstu (tzw. style – najczęściej dla tekstu głównego, tytułów rozdziałów, części, przypisów, stron redakcyjnych itp.), odstępy, strony tytułowe, stałe elementy graficzne (np.żywa pagina), layout ilustracji (lub stron z ilustracjami).

● łamanie
Polega na wdrożeniu wytycznych redakcji technicznej. W wyniku łamania (czy składu) powstaje ostateczny dokument, który będzie do druku.

● projektowanie okładki
Projektowaniem okładki zajmują się wyspecjalizowani graficy, najczęściej z wykształceniem artystycznym lub edytorskim. Pod względem marketingowym okładka jest niezwykle
ważnym elementem książki. Powinna intrygować, wyróżniać się na tle innych, a jednocześnie naprowadzać na właściwy temat. Projekt okładki do druku powinien zawierać wszystkie elementy, a nie tylko grafikę pierwszej strony, czyli także „tylną” stronę (fachowo IV stronę okładki), grzbiet, oraz znaczniki cięcia, zginania i spady.

● druk i oprawa
Po zatwierdzeniu przez autora plików wnętrza książki i okładki przekazujemy je do druku. Druk odbywa się w oparciu o parametry uzgodnione wcześniej z autorem.
Najważniejsze z nich to: rodzaj druku (czarno-biały, kolorowy, mieszany), rodzaj papieru (np. offsetowy, kredowany, objętościowy i ich gramatura), sposób oprawy (miękka, twarda, klejona, szyta) i oczywiście wielkość nakładu.

● czynności administracyjne
Z racji na stopień skomplikowania procesu produkcyjnego, powinna nad nim czuwać doświadczona osoba – redaktor prowadzący. Jego zadaniem jest koordynowanie poszczególnych etapów produkcji i zadbanie, aby książka ukazała się w zaplanowanym terminie. Kładziemy nacisk na to, aby efekt końcowy był satysfakcjonujący dla autora, a także spełniał wysokie standardy edytorskie.

● dystrybucja
Dystrybucja książek odbywa się za pośrednictwem hurtowni, które w dalszej kolejności przekazują książkę swoim klientom, to znaczy księgarniom internetowym i stacjonarnym. Są to zarówno małe księgarnie, jak i sieci księgarń, które posiadają swoje salony w całej Polsce. Z każdą z tych hurtowni Wydawnictwo posiada osobną umowę, która określa zasady współpracy. Podstawą do rozliczeń z dystrybutorami jest wysokość rabatu od ustalonej przez Wydawcę ceny detalicznej. Wysokość rabatu waha się w granicach 40-55%.

Dystrybucja odbywa się również za pośrednictwem naszej księgarni internetowej, na której po premierze można nabyć książkę: https://sorus.pl/sklep

 

Co to jest cena zbytu i dlaczego została ustalona na poziomie 47% ceny detalicznej?

Cena zbytu to cena, za jaką wydawnictwo sprzedaje książkę dystrybutorowi (hurtowni). Z każdym dystrybutorem wydawca ma indywidualną umowę, która określa warunki
współpracy. Jednym z najważniejszych jest cena. Ustala się ją jako rabat od ceny detalicznej (którą ustala wydawnictwo). Zazwyczaj rabat ten wynosi ok. 50-55% ceny
detalicznej. Dlatego przyjęliśmy uśrednioną jego wysokość na poziomie 53% (co stanowi 47% ceny detalicznej). Dla przykładu, jeśli wydawca określił cenę detaliczną danej książki na 38 zł, to cena zbytu wyniesie 17,86 zł.

 

Co wpływa na koszt druku książki? Jakie rozwiązania są najbardziej korzystne?

● wielkość nakładu
Zasada jest taka: im większy nakład, tym koszt druku pojedynczej książki niższy. Dla przykładu, wydrukowanie książki w nakładzie 100 egz. kosztować będzie 2000 zł (20
zł/egz.), a w nakładzie 1000 egz. (5 zł/egz.).

● liczba stron
Tu zasada jest prosta: Im większa liczba stron, tym droższy druk.

● rodzaj druku – czarno-biały/kolorowy
Druk czarno-biały jest zdecydowanie tańszy od kolorowego. Dlatego książkę czarno-białą opłaca się drukować nawet w niewielkich nakładach – 100-200 egz. Jeżeli książka
drukowana jest w technice kolorowej, to przy niskich nakładach koszt druku może okazać się zupełnie nieopłacalny. W praktyce książki kolorowe drukuje się zwykle w nakładzie
minimum 1000 egz.

Dobrym i często stosowanym rozwiązaniem jest druk mieszany, czyli tekst książki drukujemy w technologii czarno-białej, a ilustracje (np. zdjęcia) drukujemy w kolorze. Wówczas
powstaje książka, która ma np. 250 stron, przy czym dodatkowo, w trzech różnych miejscach w książce są strony kolorowe w łącznej liczbie 24 stron (3×8). Przy takim
rozwiązaniu możliwe są nakłady od 200 egz. przy jednostkowej cenie druku oscylującej w granicach 10 zł.

● rodzaj papieru
Najczęściej wykorzystywanymi rodzajami papieru do druku książek jest offsetowy i kredowany. Każdy z nich może mieć różną gramaturę, co przekłada się na grubość kartki i
wagę całej książki. W przypadku książek czarno-białych często stosuje się papier spulchniony (zwykle w kolorze kremowym). Dzięki temu książka może ważyć mniej, a być
wyraźnie grubsza.

Na papierze kredowanym (najczęściej matowym) drukuje się książki kolorowe, ponieważ kolory na takim podłożu są zdecydowanie bardziej kontrastowe i soczyste. Książka
wydrukowana w całości na papierze kredowanym jest wyraźnie cięższa od takiej samej wydrukowanej na papierze offsetowym.
Jeśli nie drukujemy albumu, to koszty tych podstawowych rodzajów papieru są podobne i różnica w jego cenie tylko w niewielkim stopniu wpływa na koszt druku.

● rodzaj oprawy i uszlachetnienia
Oprawa miękka, klejona jest najtańsza. Dodatkowo możemy zastosować tzw. skrzydełka. Rozwiązanie to pozwala np. na wydrukowanie mapy na wewnętrznej stronie okładki, która będzie miała większy format, niż strona w książce.

Oprawa twarda najczęściej połączona jest z szyciem arkuszy nićmi. Tak książka wygląda bardziej elegancko, można ją położyć rozłożoną na stole w przeciwieństwie do klejonej. Ale koszt takiej oprawy jest wyższy. Co więcej, z uwagi na szycie mamy ograniczone możliwości zastosowania kolorowych wklejek.

Istnieje także wariant pośredni, czyli oprawa twarda, ale klejona, a nie szyta. Tańsza od szytej, ale nie „leży” tak jak szyta.

Standardowo zewnętrzną części okładki (okleinę) pokrywa się folią – błyszczącą lub matową. W przypadku folii matowej dodatkowo można zastosować można zastosować lakier
UV w technice wybiórczej, co daje efekt nabłyszczenia wybranych elementów graficznych, np. tytułu. Koszt takiego zabiegu jest niewielki, a efekt przyjemny w odbiorze.

 

Jak wygląda promocja książki?

Promocja książki przebiega indywidualnie w zależności od danego tytułu. Są jednak pewne wspólne założenia, które realizujemy do każdej książki, o ile autor będzie zainteresowany taką formą promocji.

 

Ile czasu trwa proces wydawniczy?

Średnio proces wydawniczy trwa 3-4 miesiące, jednak jeżeli książka jest wyjątkowo obszerna, proces ten może się nieznacznie wydłużyć.

 

Jak wygląda kwestia ewentualnego dodruku?

Koszty dodruku mogą zostać pokryte przez Autora bądź wydawnictwo. To kwestia indywidualna, do uzgodnienia. Jeśli książka okaże się hitem i jej nakład sprzeda się bardzo
szybko, to wydawca jest skłonny pokryć koszty dodruku. W innym przypadku koszty dodruku pokrywa Autor. W obu przypadkach konieczne będzie podpisanie stosownego aneksu do umowy wydawniczej, w którym zawarte są nowe warunki rozliczenia z tytułu sprzedaży.

 

Czy autor ma wpływ na projekt okładki?

Tak, autor może przekazać wytyczne naszemu grafikowi, który przygotuje projekt wedle podanych wskazówek.

 

Czy autor może zlecić korektę we własnym zakresie?

Korekta naszego wydawnictwa jest obligatoryjna, jeśli książka ma być przez nas dystrybuowana.

 

Jaka jest różnica w cenie między twardą a miękką oprawą książki?

W zależności od wybranego nakładu, cena twardej oprawy jest o kilka złotych wyższa niż miękkiej oprawy.

 

Czy płatność można rozłożyć na raty?

Standardowo są to dwie raty, najpierw za przygotowanie książki do druku, a później, po 3-4 miesiącach, za jej druk.

 

Czy wydawnictwo odkupuje majątkowe prawa autorskie do utworu?

Wydawnictwo nie jest zainteresowane taką formą współpracy z Autorami.

 

Jaki nakład najlepiej wydrukować?

To zależy od planowanej dystrybucji i od kosztów, jakie jesteś skłonny ponieść. Generalną zasadą jest, że im większy nakład zamawiasz, tym mniejszy koszt jednostkowy uzyskasz.

Przykład: jeśli zamówisz 100 książek, to zapłacisz ok. 20 zł/1 egz. (łącznie 2000 zł). Ale jeśli zamówisz 500 książek, to zapłacisz 8 zł/egz. (łącznie 4000 zł).

Nie ma żadnych ograniczeń co do minimalnej liczby egzemplarzy, ale jeśli chcesz sprzedawać książki z zyskiem, to koszt druku powinien być niższy od planowanej ceny detalicznej. W praktyce minimalne nakłady wynoszą ok. 100 egz., w zależności od parametrów druku (liczba stron, rodzaj oprawy itd.).

Jeśli chcesz, aby Twoja książka była dystrybuowana hurtowo (czyli żeby każda księgarnia w Polsce mogła ją zamówić), to różnica między ceną detaliczną, a kosztem druku musi być zdecydowanie większa (np. czterokrotnie). Dlatego minimalny nakład ustaliliśmy na 300 egz. To minimalny nakład aby zaopatrzyć wszystkich najważniejszych dystrybutorów, wysłać 17 egz. obowiązkowych do bibliotek i zostawić ok. 20 egz. na potrzeby promocji i przekazać niewielką liczbę egz. na Twoje potrzeby.

 

Czy warto drukować więcej, niż 500 egz.?

Z zasady odradzamy ryzykowania, bo w razie dużego popytu możemy zrobić dodruk. Co prawda cena jednostkowa kolejnych np. 300 egz. będzie wyższa niż gdyby wydrukować od razu 800 egz, ale jednak nie warta takiego ryzyka.

Co innego, jeśli wiesz, że będziesz miał możliwość samodzielnej dystrybucji książki przy okazji publicznych wystąpień. Wówczas możesz założyć, że sprzedasz kilka książek na każdym spotkaniu i w ten sposób zaplanować łączny nakład do druku.

 

Czy druk książki mogę zlecić we własnym zakresie, czyli poza wydawnictwem?

Unikamy takiego rozwiązania z przyczyn podatkowych, a także odpowiedzialności.

Oczywiście możesz zlecić druk bezpośrednio wybranej przez Ciebie drukarni, ale:

● faktura za przygotowanie książki do druku (komplet prac redakcyjnych) będzie
obciążona podatkiem VAT w wysokości 23% zamiast 5% (przepisy podatkowe),

● wydawnictwo nie bierze odpowiedzialności za jakość druku.

 

W których księgarniach znajdzie się moja książka?

Współpracujemy głównie z hurtowniami, dlatego nie posiadamy szczegółowych informacji, do których księgarń trafiają nasze książki. O wiele łatwiej jest wskazać księgarnie internetowe, które posiadają naszą pełną ofertę.

Decydując się na dystrybucję hurtową książki poprzez hurtownie, z którymi współpracujemy, uzyskujesz pewność, że znajdzie się ona w większości popularnych księgarń internetowych i nie będzie problemu ze znalezieniem jej w sprzedaży internetowej. Im większą popularnością książka cieszy się w zamówieniach internetowych tym większe prawdopodobieństwo, że znajdzie się ona na półkach salonów księgarń stacjonarnych.

 

Czy za usługę zostanie wystawiona faktura?

Tak, wystawimy fakturę proforma, a po odnotowaniu wpłaty Autora na konto – wydawnictwa fakturę zaliczkową. Po zapłaceniu całej kwoty – fakturę końcową do faktury proforma.

 

Czy wydawnictwo będzie zainteresowane publikacją mojej książki?

Odpowiedź na to pytanie udzielane jest po nadesłaniu przez Autora propozycji wydawniczej. Kolegium redaktorskie rozważa każdy przesłany tytuł, a później informuje Autora o dalszych działaniach.

 

Czy wydawnictwo jest zainteresowane propozycją wydania debiutu?

Tak, jesteśmy otwarci na propozycje wydawnicze nadesłane przez debiutantów. Staramy się pomagać Autorom zaistnieć na rynku wydawniczym.

 

Jak długo trzeba czekać na wycenę?

Jeżeli w zgłoszeniu Autor umieścił wszystkie niezbędne informacje potrzebne do wyceny, jej otrzymanie nie powinno zająć dłużej niż 4 dni.

 

Ile wynosi honorarium dla autora?

Honorarium autora określamy zwykle na poziomie 65% ceny zbytu.

 

Czy wydawnictwo nadaje numer ISBN?

Oczywiście, wydawnictwo nadaje książce numer ISBN, chyba że Autor zastrzeże sobie, iż nie jest zainteresowany podjęciem takiego działania. Wydawnictwo zajmuje się również wysłaniem egzemplarzy obowiązkowych do bibliotek ujętych w ustawie.

 

Ile egzemplarzy autorskich jest dla Autora?

Autor jest właścicielem nakładu sfinansowanego na jego koszt, w związku z czym może mieć na własny użytek tyle egzemplarzy z pierwszego nakładu, ile zadeklaruje, z
zastrzeżeniem, iż 3 egzemplarze muszą pozostać w wydawnictwie do celów dokumentacyjnych, a 17 rozsyłamy do bibliotek jako egzemplarze obowiązkowe.

 

Czy będę mógł wydać ten sam tekst w innym wydawnictwie?

Tak, po wygaśnięciu umowy wydawniczej bądź jej rozwiązaniu.

 

Kiedy autorowi wypłacane jest honorarium?

Honorarium autorskie wypłacane jest po otrzymaniu zapłaty od dystrybutorów za sprzedane egzemplarze. Proces ten odbywa się kwartalnie.

 

Czy każda książka jest wydawana przez was w systemie vanity?

Zdecydowana większość tak. Tylko w szczególnych przypadkach decydujemy się na subsydiowanie w procesie wydawniczym.

 

Czy przesłanie tekstu i stworzenie na tej podstawie wyceny jest bezpłatne?

3 pierwsze wyceny są wykonywane bezpłatnie, każda następna dotycząca tego samego tytułu może być już odpłatna.

 

Ile można zarobić na wydaniu książki?

Jeśli jesteś debiutantem, nie jesteś osobą szerzej znaną, bądź nie dokonałeś spektakularnego wyczynu, lub nie przeżyłeś historii, którą cytowałyby wszystkie media, to nie oszukujmy się – nie ma większych szans, żebyś zarobił na książce. Co więcej, ciężko będzie odzyskać pieniądze zainwestowane w jej wydanie.

Ale:

● Jeśli masz możliwość występowania w klubach podróżnika, bibliotekach, czy
festiwalach podróżniczych, to możesz sam sprzedawać książkę przy takich okazjach.
Wówczas zarabiasz relatywnie najwięcej, bo zatrzymujesz całą kwotę dla siebie.

● Pamiętaj, że jeśli jesteś podróżnikiem, który wydał książkę, będziesz budził większe
zainteresowanie wśród organizatorów takich spotkań, zwłaszcza biblioteki.

● Traktuj książkę także jako narzędzie autopromocji. Jeśli budujesz swój wizerunek
korzystając z sieci, to książka może Ci w tym pomóc. Rozwijaj systematycznie swój
blog i profil w mediach społecznościowych. A jak już wydasz książkę, to poinformuj o
tym swoich fanów i zdobądź pierwszych czytelników. Liczy się rozgłos!

 

Jakiego typu książki wydaje Wydawnictwo Sorus?

Sorus jest marką głównie dla książek o szeroko pojętej tematyce podróżniczej – relacje z podróży, przewodniki turystyczne, albumy. Nie oznacza to, że nie jesteśmy zainteresowani wydaniem literatury z innych gatunków. W naszym dorobku, oprócz literatury podróżniczej, można znaleźć: książki naukowe, językowe, bajki dla dzieci, poezję, fantastykę, powieści sensacyjne, obyczajowe, religijne. Pełen przekrój naszych wydawnictw można znaleźć w naszej księgarni internetowej: https://sorus.pl/sklep

 

Do niedawna tytuły inne niż literatura podróżnicza wydawaliśmy pod osobną marką (imprint wydawnictwa) – Wydawnictwo Dygresje . W jej ramach wydawaliśmy beletrystykę, tomiki poetyckie, książki dla dzieci, literaturę naukową. Obecnie jednak wszystkie książki wydawane są pod marką Wydawnictwa Sorus. Wierzymy, że na tej decyzji zyskają przede wszystkim Autorzy, ponieważ Wydawnictwo Sorus może pochwalić się 25-letnią tradycją i jest znane na rynku wydawniczym.

 

To już koniec.

Mamy nadzieję, że udało Ci się znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania.
Jeśli nie, prosimy o kontakt:
1) telefoniczny pod numerami: +48 61 653 01 43, +48 694 049 989,
2) lub mailowy na adres: sorus@dmsorus.pl